Comunicatul Cultului Creștin Penticostal din România privind situația din Ucraina

Comunicatul Cultului Creștin Penticostal din România privind situația din Ucraina (RO + EN):
„…chemăm pe credincioșii penticostali la rugăciune și post, pentru încetarea vărsării de sânge în Ucraina și pentru restabilirea păcii în această țară, vecină cu țara noastră.
În aceste vremuri tulburi, Biserica este chemată să slujească celor care se confruntă cu consecințele războiului, rămași în Ucraina, cât și celor care sunt siliți să-și părăsească țara pentru a lua drumul pribegiei.
Vă îndemnăm să fiți pregătiți pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie și a-i primi pe refugiați, acordându-le ajutor spiritual, material și financiar. Așa ne învață apostolul Pavel: „Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință.” (Galateni 6:10).
Ne rugăm lui Dumnezeu să ocrotească poporul ucrainean, să păzească România și Europa și să-i ajute pe liderii politici să găsească cele mai bune soluții pentru pace.
Domnul Isus Hristos a spus: „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:9).
Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

Here is the the English translation (by Ciprian Gheorghe-Luca):
„We look with great concern at the situation in Ukraine, which was generated by the beginning of the war launched by the Russian military forces against a sovereign state.
We call on Pentecostal believers to pray and fast for the cessation of bloodshed in Ukraine and for the restoration of peace in this neighboring country.
In these troubled times, the Church is called to serve those who are facing the consequences of war, wheather their are left in Ukraine or forced to flee their country.
We urge you to be prepared to help those in need and to receive refugees by providing them with spiritual, material, and financial help. This is what the apostle Paul teaches us: „Therefore, as we have occasion, let us do good to all, and especially to the brothers in the faith.” (Galatians 6:10).
We pray to God to protect the Ukrainian people, to guard Romania and Europe, and to help political leaders find the best solutions for peace.
Jesus Christ said, „Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God.” (Matthew 5: 9)
God bless you!”

%d