Semnele vremurilor. Apa din marea Caspică a devenit roşie ca sîngele.

Semnele vremurilor. Apa din marea Caspică a devenit roşie ca sîngele.

După cum relatează mai multe publicaţii din Turcia, în ţară au început să fie observate fenomene ciudate pe o serie de rîuri, apa cărora s-a colorat într-un roşu purpuriu:

Autorităţile ca întotdeauna găsesc “explicaţii ştiinţifice” pentru astfel de fenomene, acum explicînd faptul că apa a devenit roşie din cauza cutremurilor recente. Din punct de vedere tehnic, se poate presupune că o astfel de explicaţie ar fi adevărată: o mişcare tectonică în litosferă a dus la faptul că un careva mineral roşu a pătruns în apele subterane, aducîndu-l la suprafaţă. Cu toate acestea, acest “mineral” prea mult se extinde şi prea departe, deoarece cu o săptămînă mai devreme, apa mării din Turcia în regiunea Novorossiysk a devenit roşie.

Mau mult decît atît, ar fi imposibil ca acest mineral fantastic să se afle în litosferă depozitat sub întreaga Eurasie, căci acest cutremur din Turcia a fost simţit chiar şi în Kazahstan, unde Marea Caspică s-a înroşit:

Academicienii din Kazahstan nu au solicitat părerea colegilor turci în acest sens, şi au dat o explicaţie proprie: apa s-a înroşit din cauza unor alge.

Reieşind din cele expuse mai sus, pentru explicarea celor întîmplate, nu e oportun să ne implicăm în teorii academice idiotice, ci să ne amintim de ce e scris în Apocalipsa Sf. Ioan Teologul, unde în capitolul 8 este scris:

“A trâmbiţat, apoi, al doilea înger, şi ca un munte mare arzând în flăcări s-a prăbuşit în mare şi a treia parte din mare s-a prefăcut în sânge;

Şi a pierit a treia parte din făpturile cu viaţă în ele, care sunt în mare, şi a treia parte din corăbii s-a sfărâmat.
Şi a trâmbiţat al treilea înger, şi a căzut din cer o stea uriaşă, arzând ca o făclie, şi a căzut peste izvoarele apelor.” (Apocalipsa 8:8 – 10

Citeste si…Femeia aceasta s-a întors din cealaltă viață: „Diavolii alergau în jurul meu şi îmi arătau păcatele”

Sursa: Aparatorul Moldovei