Șapte semne profetice majore ale celei de-a doua venire a lui Iisus

Există şapte semne profetice majore ale celei de-a doua venire a lui Isus şi actualmente sunt împlinite la un anumit nivel. La fel ca în anii trecuţi, voi enumera cele şapte semne cu referinţe biblice de bază şi voi comenta asupta evenimentelor curente.

 1. Israel va fi în ţara sa… Ezechiel 36:24, 37:21
  „Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră”

“Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile, şi-i voi aduce înapoi în ţara lor.”

În 1948, când Israel s-a restabilit pentru prima dată printre naţiunile pământului, după aproape 2000 de ani, studenţii profeţiilor au recunoscut împlinirea semnului principal că trăim sfârşitul veacului. Isaia 11:11-12, Ezechiel 36:8-12 şi Amos 9:14-15 ne-au prevestit acest lucru. Isus a spus că unii din generaţia care s-a născut când s-a întâmplat aceasta, vor fi încă în viaţă când Se întoarce El (Matei 24:34).

Împlinirea acestei profeţii a cauzat o altă reacţie. Şi Satan citeşte profeţia şi a început să exercite o influenţă şi mai mare asupra liderilor lumii, în efortul său continuu de a devia planul lui Dumnezeu. Drept rezultat, Israel a purtat şase războaie majore în ultimii 62 de ani, fiecare din ele cu intenţia de a şterge Israelul de pe suprafaţa Pământului. Şi este clar că acest efort va continua, cu cea mai mare bătălie dintre toate aşteptând la orizont, profeţită de către Ezechiel în capitolele 38-39. Duşmanii lui Israel, atât fizici cât şi spirituali, nu vor renunţa până vor reuşi (din punctul lor de vedere) sau vor fi distruşi (punctul de vedere al lui Dumnezeu).

Anul trecut am văzut eforturi fără egal din partea prietenului cât şi a duşmanului de a scădea influenţa şi mărimea Israelului. Mare parte din atac s-a centralizat pe oraşul-capitală, Ierusalim. Noua conducere a Statelor Unite, tradiţional fiind cei mai loiali aliaţi ai Israelului, i-a făcut să se îndoiască de dorinţa sa de a fi de partea Israelului, cerând ca teritoriul ce ocupă Ierusalimul de Est şi solicitând să nu se mai construiască acolo case.

La sfârşitul anului Uniunea Europeană a făcut o declaraţie oficială de împărţire a Ierusalimului pentru a ajuta viitor statul Palestinian să aibă parte din oraş ca şi capitală a sa. Se spune că multe ţări dintre Estul Mijlociu lucrează împreună cu palestinienii pentru a introduce o rezoluţie a Naţiunilor Unite ce va declara unilateral Palestina ca stat pe pământul Israelului, cu Ierusalimul de Est ca şi capitală a sa.

Dar în timp ce aceste naţiuni încearcă să distrugă Israelul, Dumnezeu are în plan pentru Israel un rezultat diferit:

“În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat şi în ostroavele mării.El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului.” (Isaia 11:11-12)

“Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. Iată că voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi şi veţi fi lucraţi şi semănaţi. Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toţi! Cetăţile vor fi locuite şi se vor zidi iarăşi dărâmăturile. Voi înmulţi oamenii şi vitele, care vor creşte şi se vor înmulţi: voi face să fiţi locuiţi ca şi mai înainte şi vă voi face mai mult bine decât odinioară; şi veţi şti că Eu sunt Domnul. Voi face să umble pe voi oameni, şi anume poporul Meu Israel; ei te vor stăpâni; şi tu vei fi moştenirea lor şi nu-i vei mai nimici.” (Ezechiel 36:8-12)

“Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele. Îi voi sădi în ţara lor şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!” (Amos 9:14-15)

Dar naţiunile care au încercat să împartă Israelul?

“Voi strânge pe toate neamurile şi le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea.” (Ioel 3:2)

 1. Ierusalimul va fi în mâinile evreilor… Luca 21:24
  Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.

Domnul a profeţit că reunificarea Ierusalimului ca oraş evreiesc va fi un semn că influenţa străină (neamurile) peste ţara Sa se va sfârşi. Împlinirea acestei profeţii a început în anul 1967 iar scolasticii au văzut aceasta ca fiind un semn major că a început Sfârşitul Vremurilor. Efortul aproape din întreaga lume de a împărţi din nou oraşul este în esenţa unei bătălii de voinţe. Aproape fiecare lider israelian a fost hotărât să ţină Ierusalimul unit pentru totdeauna ca şi capitală a Israelului, dar liderii necredincioşi ai lumii sunt foarte hotărâţi să-l împartă. În spatele tuturor acestora este bineînţeles o bătălie spirituală de proporţii uriaşe. În timp ce nu e nici o îndoială de rezultat, bătălia va fi una fioroasă.

Am ajuns să cred că Ierusalimul nu va fi liber cu adevărat până Se întoarce Domnul. Profeţia lui Daniel că nu se va sfârşi dominarea Neamurilor până când Îşi stabileşte Domnul Împărăţia (Daniel 2:36-45), profeţia lui Zaharia despre Ierusalim, că va fi capturat şi împărţit chiar înainte de întoarcerea Domnului (Zaharia 14:2), şi comentariile lui Ioan din Apocalipsa 11:1-2 despre neamurile care calcă în picioară curtea de dinafară a Templului în timpul Necazului celui Mare, toate confirmă acest lucru.

Domnul nu a promis că toate profeţiile despre vremurile din urmă se vor împlini într-o generaţie de la începutul lor, ci că generaţia care se naşte în timpul împlinirii primului semn va trăi să vadă completarea lor. Potrivit Psalmului 90:10, durata obişnuită de viaţă este de 70 de ani, astfel, pentru a prezice timpul aproximativ al Sfârşitului, adăugăm 70 de ani la anul 1948, nu 40.

Cu cât ne apropiem mai mult, timpul aproximativ al celei de-a doua veniri va deveni tot mai evident. Acei oameni care vor trăi atunci când se încheie tratatul permiţând evreilor să-şi construiască Tempul în Israel, vor şti că vor mai dura 7 ani de atunci încolo (Daniel 9:27). Cei ce trăiesc să-l vadă pe Anticrist stând în acel Templu, proclamându-se Dumnezeu, vor şti că nu mai sunt decât 1260 de zile până la sfârşitul Necazului celui Mare şi până la cea de-a doua venire, la scurt timp după aceasta (Matei. 24:15,21 & 2 Tesaloniceni. 2:4). Dar chiar şi aşa, Domnul nu a afirmat foarte clar faptul că cei în viaţă la sfârşitul Necazului celui Mare nu vor cunoaşte ziua sau ora exactă a venirii Sale până când apare El. (Matei. 24:42, 44; 25:13)

 1. O coaliţie musulmană, înarmată şi condusă de Rusia, va ataca Ţara Sfântă… Ezechiel 38:2-6
  “Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Gog, din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului, şi proroceşte împotriva lui! Şi spune: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului! Te voi târî, şi-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză, şi care toţi mânuiesc sabia; împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif: Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miazănoaptei, cu toate oştile sale, popoare multe împreună cu tine!”

Peste 130 de referiri istorice fac evident faptul că Magog este Rusia, şi alte ţări enumerate aici formează o coaliţie bazată pe religia lor comună, islamistă. (Astăzi Rusia este 30% musulmană şi e în creştere). Printre ei sunt Iranul, mai multe ţări din Africa de Nord, ţări est-europene de-a lungul Dunării, naţiunile turceşti şi Asia Mică. O privire de ansamblu pe harta lumii va descoperi că în aceste zone se află grupurile islamiste cele mai radicale.

Ruşii sunt sunt deja un furnizor important de arme pentru coaliţia musulmană, exact cum a profeţit Ezechiel, şi vor fi târâţi să se alăture în această luptă de către Dumnezeu Însuşi. Politica abia deghizată a Rusiei de a deveni o forţă exterioară majoră în Estul Mijlociu se joacă chiar în mâinile Domnului. Iran şi Rusia sunt foarte implicaţi în implementarea unui contract de 50 miliarde dolari pentru a furniza Iranului putere nucleară. Cei 10 reactori din contract sunt pentru generarea de putere electrică, dar cei mai mulţi lideri vestici suspectează că vor fi folosiţi să construiască şi bombe.

Unii experţi susţin că Iranul va deveni o putere nucleară anul acesta, dar alţii cred că mai durează un an sau doi până la construcţia bombei. Israel s-a dedicate din nou prevenirii acesteui lucru, dar să nu fim surprinşi dacă Statele Unite continuă să-şi retragă promisiunea similară, chiar dacă la sfârşitul anului discuţiile din Washington par să fie din nou mai dure. Am citit recent că preşedintele Obama şi prim-ministrul israelian Netanyahu au ajuns la un acord să întârzie discuţiile de acţiune militară până la primăvara anului acestuia, pentru a da o şansă următoarei runde de sancţiuni. Netanyahu a anunţat înainte o limită până în decembrie 2009, ca evidenţă a progresului diplomatic.

Rusia a format alianţe comerciale şi militare şi cu Turcia şi Siria, a devenit de asemenea cel mai mare partener de comerţ după Germania. Au vândut Damascului un sistem deosebit de sofisticat de apărare anti-aerian, împreună cu ultima lor generaţie de bombe şi rachete anti-scut şi construiesc un port maritim militar major în nordul Siriei, pentru a muta acolo componentele de pe flota Mării negre.

În Liban, Inteligenţa militară rusească aproape a asediat oraşul Sidon, spionând Israelul pentru Iran şi Siria. Iran a primit şi un sistem aerian de apărare rusesc pentru a-şi proteja terenului reactorului Bushier, primul din seriile pe care a promis Rusia să-l construiască. Obstacolul major în împlinirea timpurie a acestei profeţii este referirea la timpul întâmplării, când Israelul este “liniştit şi fără griji” (Ezechiel 38:11). Cu siguranţă Israelul nu este aşa acum, dar în Psalmul 83 există o profeţie care trebuie să se întâmple, ce pare să-i implice pe toţi vecinii Israelului, într-un atentat fără succes de a şterge naţiunea Israel de pe hartă. Psalmistul Îl roagă pe Domnul să intervină şi să-i înfrângă pe atacatorii Israelului.

Dacă se întâmplă aceasta, se va înţelege de ce nici unul dintre ei nu este enumerat pe lista de anatogonişti ai Israelului şi cum va locui Israel într-o stare de siguranţă după cum spune Ezechiel 38:11. Doi dintre vecinii lui Israel, Hamas şi Hezbolah, fac pregătiri frenetice pentru război şi se spune că trebuie să se înceapă în curând. Nesurprinzător, aceste pregătiri sunt cumpărate şi plătite de Iran.

Dar mai există încă alte două precondiţii pentru bătălia din Ezechiel. A slăbit relaţia Israelului cu Turcia până la despărţire şi Turcia va fi de partea musulmană în bătălia lui Ezechiel. Sprijinul public pentru membralitatea Turciei în UE scade de asemenea, alt semn că atitudinile faţă de Vest se schimbă. Prim ministrul Turciei crede că destinul Turciei este de a reconstrui Imperiul Otoman în Estul Mijlociu. El e încrezător că Iran şi Siria vor realiza aceasta.

La timpul potrivit, luând de curând Biserica Sa la Cer, Domnul va folosi această bătălie pentru a aranja împăcarea Sa cu Israelul, şi la început va apărea Anticrist cu un plan de pace care include Templul evreiesc. Astfel, odată ce se întâmplă această bătălie, profeţia vremurilor din urmă va înainta rapid.

 1. Se va ridica vechiul Imperiul Roman, ca forţă politică… Apocalipsa 17:9-10
  “Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi, pe care stă femeia. Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă, şi când va veni, el va rămâne puţină vreme.” (Aceasta e puţin obscur pentru tine, dacă nu cunoşti istorie. Când Ioan a scris aceasta, în jurul anului 95 AD, fuseseră în lume cinci mari puteri: Egipt, Asiria, Babilon, Persia şi Grecia. Toate au fost cucerite şi absorbite. Puterea din acea vreme a fost Roma care nu a fost niciodată cucerită şi va reapărea la sfârşitul vremurilor, potrivit lui Daniel 9:26)

Daniel 2:36-45 descrie dominarea Neamurilor din timpul lui Daniel (Egipt şi Asiria căzuseră deja) sub forma unui statui gigantice reprezentând cele patru Regate care au mai rămas. Babilonul a fost capul de aur. Persia a fost pieptul şi braţele de argint. Grecia a fost burta şi coapsele de bronz, urmat de două apariţii din Roma, cele două picioare de fier (Roma biblică) şi două picioare de fier amestecate cu lut (Împărţia Romană reînviată). Citeşte cu grijă şi vei afla nişte lucruri interesante în descrierea celor două picioare pe care stă statuia. Mai întâi, fierul şi lutul nu se amestecă. Ne putem imagina un lut lipicios servind ca lipici, lipindu-se de fier, dar limbajul descrie un lut făcut din pământ şi copt deja.

 1. Lumea va îmbrăţişa o singură religie… Apocalipsa 13:8
  „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat”

Islamul este forţa religioasă majoră din lume în ziua de azi şi scopul lor nu este altul şi nimic mai puţin decât dominarea globală, pe orice cale. Este religia din lume care creşte cel mai repede şi a doua după creştinism în numărul aderenţilor. Deja aproape unul din patru locuitori ai lumii este musulman.

S-a scris mult despre Mahdi, o figură din profeţiile musulmane care sunt izbitor de asemănătoare cu profeţiile creştine despre Anticrist. Ambele arată un lider care apare pe scenă în timpul unei mari tulburări pe Pământ. Ambele îl descriu ca un om al păcii ce va avea o domnie de şapte ani, va conduce o singură religie mondială, un singur govern mondial şi se va pretinde că îşi are o origine supranaturală. Ambele profeţii culminează într-o bătălie dintre bine şi rău ce aduce judecata finală a lui Dumnezeu. E ca şi cum ar descrie aceeaşi persoană. Diferenţa este că în Islam el este un om bun, în timp ce Biblia îl descrie ca fiind rău.

 1. Lumea va accepta un singur guvern… Apocalipsa 13:3
  „Şi tot pământul se mira după fiară”

Ultimele alegeri prezidenţiale din Statele Unite au arătat cât de repede oamenii plini de frică şi amăgiţi vor susţine pe cineva care promite să schimbe lucrurile. Când te uiţi la starea lumii, nu-ţi trebuie mult să-ţi imaginezi împrejurările ajungând până acolo că întregul glob va fi de acord să urmeze un lider care va promite să aducă ordine din haos. Indiferent că este Încălzirea Globală (cu actualul titlu de Schimbare a Climei) sau declinul dolarului American, singura soluţie despre care vorbeşte fiecare este un fel de govern mondial. Cu lucrurile care au ameninţat deja stabilitatea mondială, înrăutăţindu-se tot mai mult pe zi ce trece, cu cât mai agitaţi vor fi oamenii când milioane de oameni dintre vecinii vor dispărea dintr-o dată, fără avertizare sau vreo explicaţie, şi trecând printr-un atac nuclear ce aduce distrugerea Europei prin Estul Mijlociu şi în Rusia? Tot ce va trebui va fi un lider care să-i încurajeze pe oameni că poate îndrepta lucrurile pentru a aduce la îndeplinire această profeţie.

 1. Babilonul va apărea ca oraş proeminent în problemele mondiale… Apocalipsa 18:2-3
  „El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei şi împăraţii pământului au curvit cu ea şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”

Poate nu ştii, dar Babilonul se pregăteşte să-şi accepte destinul ca oraş cu putere în vremurile din urmă. Nu este decât un oraş ceremonial acum, dar acum 20 de ani nimeni nu l-a cunoscut deloc. Una din şocurile Războiului din Golf a fost descoperirea Babilonului stând pe malurile Eufratului. Acum există un efort unit de a termina ceea ce a început Saddam Hussein şi de a returna Babilonul proeminenţei lumii. Guvernul irakian a decis că, a face din Babilon destinaţia turistică internaţională, este în interesul ţării.

Datorită lipsei actuale de importanţă a Babilonului în lume, unii studenţi ai profeţiilor caută o împlinire alegorică a distrugerii sale din Apocalipsa 18 şi bineînţeles că mulţi văd în Statele Unite sau vreun alt oraş un candidat logic. Dar aminteşte-ţi că, deşi în Apocalipsa 17: 9 Ioan descrie femeia Babilon stând pe şapte dealuri (aceasta fiind Roma), o profeţie din Zaharia 5:5-11 arată că aceasta se află în “ţara Şinear”, o referire la Mesopotamia din vechime, numită Irak în ziua de azi.

Durerile naşterii
Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. (Matei. 24:6-8)

„Apoi”, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumă; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer. (Luca 21:10-11)

“Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:25-28)

RĂZBOAIE ŞI VEŞTI DE RĂZBOAIE… Potrivit rapoartelor ce includ toate războaiele noastre curente, precum şi conflictele unde există o încetare de focuri dar încă mai sunt nerezolvate, se duc în lume 47 de războaie. Dar unele rapoarte spun că mai există până la 200 dispute ce ameninţă să izbucnească într-un conflict armat.

CREŞTEREA DEZASTRELOR NATURALE… Uragane mai frecvente şi mai serioase, cutremure mai frecvente şi mai intense continuă să alcătuiască ştirile. Potrivit unui raport oficial, în anul 2009 au fost 73 de cutremure “semnificative” pe glob. Aceasta se compară cu 58 în anul 2008 şi 55 în 2007. (Sursa: www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews)

Citește și Iisus vine în curând! O profeție din anul 1968

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Fiica lui Billy Graham: „Tatăl meu a trăit mesajul pe care l-a propovăduit” Povestire emoționantă

Fiica evanghelistului Billy Graham, a vorbit după moartea tatălui său, afirmând că atunci când se ...