Richard Wurmbrand: „Sase orbi voiau să ştie ce şi cum e un elefant

„Sase orbi voiau să ştie ce şi cum e un elefant. Pipăindu-l într-o parte,

unul zise: ,,Elefantul e un zid.” Altul, atingîndui urechea, trase
concluzia: ,,E un evantai.” Un altul declară: „Elefantul e un stîlp,” căci îi pipăise piciorul. Atingîndu-i coada, altul zise: ,,E un şarpe.” Si aşa mai departe.

Noi toti cunoaştem în parte (1 Corinteni 13:12). Se spune că la o intrunire, şase foşti orbi povesteau cum au fost vindecati de Isus. Unul zise: „lti spun din experientă: pur şi simplu mi-a zis ,Credinta ta te-a vindecat’.” Celălalt replică: „Numai protestantii neagă importanta faptelor. Credinţa singură nu e suficientă. Cînd vindecă ochii unui orb, Isus îi atinge.”

Un al treilea adăugă:”Mai mult chiar: sînt necesare două atingeri. Dacă te atinge o singură dată, vezi oamenii înalti cît copacii.” Cel dinaintea lui nu se dădu bătut: el văzuse perfect după o singură atingere. Luă, apoi, cuvîntul un al patrulea:” Vorbiţi prostii” zise el.”Isus face noroi din praf şi scuipat, îti unge ochii şi te trimite la o anumită scăldătoare din Israel să te speli. Dacă te duci la alta, mergi degeaba – nu te vindeci. Tot ce-aţi spus pînă acum sînt aiureli.”

Discutia celor patru orbi degeneră într-o adevărată gîlceavă. Fiecare din ei îşi formă partida lui. Mai tîrziu Isus convocă pe şefii celor patru grupări şi le zise:” V-am vindecat pe fiecare în alt mod. N-ar fi fost mai bine să vă uniti în multumiri pentru ceea ce v-am făcut?

N-am Eu oare dreptul să hotărăsc modul cel mai potrivit de a-l vindeca pe fiecare?” Ceea ce tu condamni ca greşală la fratele tău, s-ar putea dovedi foarte bine a fi experienţa sa adevărată cu Domnul Isus.”

,,Faceţi toate lucrurile fără* cârtiri şi fără şovăieli**,” (Filipeni 2:14)

https://www.facebook.com/RichardWurmbrand