Radio online

„Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba! Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.

Războinic viteaz, încinge-ţi sabia – podoaba și slava, da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândeţea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate! Săgeţile tale sunt ascuţite: sub tine vor cădea popoare și săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea.

De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi de slujbă. Smirna, aloea și casia îţi umplu de miros plăcut toate veșmintele; în casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Printre preaiubitele tale sunt fete de împăraţi; împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ţi urechea; uită pe poporul tău și casa tatălui tău! Și atunci, împăratul îţi va pofti frumuseţea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale! Și fiica Tirului, și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoinţa ta. Fata împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești; ea poartă o haină ţesută cu aur.

Este adusă înaintea împăratului îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete, însoţitoarele ei, care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului.

Din neam în neam îţi voi pomeni numele: de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.” Psalmul‬ ‭45:1-15, 17‬ ‭VDC‬‬

Marcu 16:15

Apoi le -a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

Posturi de Radio

Radio Vocea Evangheliei: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Un pastor sa deghizat in cerșetor iata reactia AȘA zisilor crestini

Pastorul american Jeremiah Stepeek s-a mascat intr-un cersetor murdar si s-a dus la serviciul divin ...