Dan Negru: „Dacă vreți un model cool, ăsta e: Ioan Botezătorul”

Pe 24 iunie, de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscutul prezentator de televiziune Dan Negru a publicat pe o rețea de socializare o icoană a prorocului de pe malurile râului Iordan, însoțită de un mesaj în care îl numește pe acesta „model cool” care va supraviețui mereu peste timp.

„Dacă vreți un model cool, ăsta e! Cel născut azi. N-a vrut să fie corporatist, amabil, simpatic, împăciuitor cu toți. Dimpotrivă! Asprimea lui a schimbat lumea.

„Nu luați de la nimeni mai mult decăt vă este îngăduit”, le spunea celor îmbogățiți prin furt! Prietenii lui, toți tineri, 30 și ceva de ani, au schimbat lumea. Definitiv. Și vor supraviețui tuturor – online-ul, Facebook, Insta, Black Lives Matter, coronaviruși, noi… – ei vor rămâne.

Dacă vreți un model cool, El e! Cel aniversat azi: IOAN BOTEZĂTORUL”, a scris Dan Negru potrivit Doxologia

Rugăciune specială către Domnul Iisus pentru fericirea și sănătatea copiilor tăi. Trebuie spusă din toată inima

Rugăciune rară, specială către Domnul Iisus Hristos pentru fericirea şi bunăstarea ta și a copiilor tăi! Are puteri mari dacă o spui din toată inima ta:

Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor.

Doamne! Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i la pocăinţă. Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele) şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale şi învaţă-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Ca să înţelegem pe deplin că orice lucru şi orice persoană în viaţa noastră este un dar de la Dumnezeu, avem nevoie să le punem înaintea lui Dumnezeu pe deplin, aşa cum spune Sf. Efrem Sirul: „Căci numai punerea înainte cea desăvârşită o cere de la noi Dumnezeu şi El ne va da putere şi biruinţă.“ Este valabil acest lucru şi în ceea ce priveşte copiii.

Probabil cunoaşteţi multe persoane care nu văd astfel lucrurile. În special cu copiii. Îşi doresc atât de mult să prevină orice întâmplare neplăcută în viaţa copiilor, încât unii sunt în stare să nu-i lase să urce în maşina altor părinţi. Nu le îngăduie copiilor să exploreze lumea – nu fără ei în preajmă. Le este frică. Le este frică de lucruri care li s-ar putea întâmpla copiilor.

Şi totuşi, avem nevoie să ne punem copiii înaintea lui Dumnezeu. El i-a făcut. El îi cunoaşte. El îi iubeşte de milioane de ori mai tare decât ne putem noi închipui. Uneori, citim versetele 38-39 din capitolul 8 al Epistolei către Romani ca şi cum s-ar referi doar la noi. Uităm că şi pe copiii noştri îi iubeşte tot la fel:

„Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru.“

„În iubire nu este frică“

Noi ţinem aceste daruri – copiii noştri, pe care Dumnezeu îi iubeşte atât de mult – şi credem că îi deţinem. Pentru că, de fapt, ne purtăm faţă de ei ca şi cum ar fi proprietăţile noastre.

Deseori, gândim că rolul primordial al unui părinte este protejarea copilului. Cu siguranţă, face parte din îndatoririle noastre să avem grijă de proprii copii şi să prevenim răul, atunci când este posibil.

Dar dacă trăim cu iluzia că putem preveni în vreun fel durerea din viaţa lor, ne vom trăi vieţile într-o mare frică. Şi dacă îi cocoloşim să nu trăiască nici măcar consecinţele normale (mai dureroase) ale unor acte pe care le-au făcut, le furăm capacitatea de a învăţa să ia decizii în viaţă. Orice decizie pe care o luăm în locul copiilor este una pe care ei nu şi-o pot asuma.

Înseamnă că de acum copilul meu va ajunge să fie tratat incorect uneori la şcoală? Cu siguranţă, se va întâmpla şi asta, măcar o dată. Dar am nevoie să-l încredinţez lui Dumnezeu, împreună cu toate fricile mele.

Uneori, confundăm dragostea cu frica. Dar ajungând la aceasta, contrazicem spusele Sfântului Apostol Ioan cu privire la dragoste, care spune: „În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire.“ (I In. 4, 18)

Dacă aveţi dificultăţi la a vă încredinţa copiii lui Dumnezeu, gândiţi-vă la următorul verset: „Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul?“

(Ps. 55, 3-4). Dumnezeu va avea grijă de copiii noştri. El este de infinite ori mai puternic decât orice om. El ne spune: „Iată îţi poruncesc: Fii tare şi curajos, să nu te temi, nici să te spăimântezi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine pretutindenea, oriunde vei merge“ (Iosua 1, 9). Dar nu va fi doar cu noi, atunci când avem grijă de copiii noştri, ci va fi şi cu ei, atunci când aceştia sunt în afara razei noastre vizuale.

Domnul ne promite că va fi cu noi, pururea

El va fi întotdeauna cu copiii noştri. Viaţa ni se poate sfărâma sub diferite greutăţi. Noi putem cădea. Copiii noştri pot suferi. Şi cu toate acestea, Domnul ne promite că va fi cu noi, pururea.

El ne dă nu doar nouă putere să facem faţă realităţilor vieţii, ci şi lor. De aceea, când ne e teamă, ca părinţi, pentru viitorul copiilor, să ne gândim că viitorul tuturor e în mâinile Lui. Să trăim în credinţa aceasta, ocupându-ne cu seriozitate de cele ce ni se cer azi.

Psalmul 142

„Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea.

Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-Ţi ochii la dreapta și privește! Nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic:

„Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii.” Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot! Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine!

Scoate-mi sufletul din temniţă, ca să laud Numele Tău! Cei neprihăniţi vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.”
‭‭Psalmul‬ ‭142:1-7‬ ‭VDC‬‬
https://www.bible.com/191/psa.142.1-7.vdc

Ghiță Ignat – Ursul Carpatin: Noi doi și… BIBLIA

Dumnezeu ne-a învățat să trăim frumos, să ne iubim, să ne respectăm, tot El ne-a dat o a doua șansă ca familie. Tot ce suntem astăzi, suntem pentru că există cu certitudine un Dumnezeu căruia îi pasă de fiecare familie de pe acest pământ. Cât de frumos a așezat El pe bărbat și femeie la un loc, i-a învățat să se iubească, le-a dăruit copii, i-a învățat să îi crească, i-a numit FAMILIE.

Toate acestea El le-a făcut în dreptul familiei noastre prin Biblie, Cuvântul Său! Această minunată Carte ne-a dat reperele morale de care aveam nevoie pentru a putea fi cu adevărat o familie. Astăzi nu doar familia este atacată ci și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. După opinia unora este „demodată, nerelevantă, de domeniul evului mediu”.

Cum poți numi „nerelevant” ceva ce schimbă astăzi viețile oamenilor în bine? Familia noastră stă mărturie că Biblia face bine și suntem gata oricând și în orice context să spunem tuturor despre acest adevăr.

Încurajez public pe oricine care a avut o experiență personală, în care Dumnezeu prin Biblie l-a ajutat, a purtat de grijă, a reabilitat viața să scrie public. Să nu vă fie rușine să mărturisești despre acest Adevăr!

Biblia nu este o poveste!!!

Noi doi și… BIBLIA

Rugăciunea părinților pentru copiii lor care s-au îndepărtat de Dumnezeu

Sfinte Părinte Efrem, copiii noștri se depărtează de Dumnezeu și inima noastră e mâhnită știind că o apucă pe căi străine, care nu duc nicidecum către cele de Sus.

Minunat și totodată înfricoșător este darul libertății cu care Domnul ne-a înzestrat și doar o rugăciune stăruitoare și atotcuprinzătoare poate purta mulțimea căilor și alegerilor omenești.

Cu adevărat inima noastră e răstignită, de aceea te rugăm: ajută-ne ca noi înșine să nu ne lepădăm de Dumnezeu socotindu-ne neatârnați de El.

Conștiința ne mustră și ne spune că tocmai văzându-ne faptele și fățărnicia și luându-le drept pildă, copiii noștri se depărtează și se leapădă de Domnul, căci noi înșine suntem înstrăinați de chipul părintesc.

Mărturisim că nu ne rugăm statornic pentru copiii pe care Tu Însuți ni i-ai dăruit.

Încă știm că i-am rănit sufletește, iar atunci când se cuvenea să le arătăm dragostea și blândețea cea părintească cea prin rugăciune, le-am arătat chip al mâniei și asprimii întru care s-a închegat chipul cel drăcesc și plin de urâciune.

Iartă-ne, Sfinte Efrem, căci toți dimpreună, părinți și copii, suntem moștenitori ai firii celei căzute care iubește întunericul mai mult decât lumina.

Ridică-ne din împotmolirile învârtoșărilor noastre și ne arată și ne întărește pe calea prin care să ajungem cu toții la îndreptare și pocăință nefățarnică.

Amin.