Mărturie – Revelaţia Raiului şi a Iadului oferită la Şapte Tineri Columbieni (6)

A şasea mărturisire

(Psalmul 62:12) “A ta, Doamne, este şi bunătatea, căci Tu răsplăteşti fiecăruia după faptele lui.”

Domnul ne-a vizitat în dimineaţa aceea ȋn camera unde ne aflam, iar apoi ne-a luat de mână şi am început să mergem în jos. Inima ȋmi era atât de ȋnspăimântată ȋncât nu pot să vă descriu.

Tot ce ştiam era că nu puteam să dau drumul mâinii Salvatorului meu. Simţeam că Isus era viaţa şi lumina mea, toată speranţa mea era în El – altfel aş fi rămas acolo. Niciodată nu m-am gândit că voi merge vreodată acolo. Nici nu crezusem că un astfel de loc ar exista. Chiar creştin fiind, am crezut ȋntotdeauna că iadul era purgatoriul, ȋnsă Dumnezeu mi-a arătat realitatea iadului.

Când am ajuns în iad am simţit că locul acela se cutremura. Atunci toţi demonii au fugit în ascunzişuri, deoarece nici unul dintre ei nu putea suporta prezenţa Domnului. Am auzit cum sufletele captive strigau şi mai tare, căci ştiau că Isus din Nazaret era acum acolo. Toţi ştiau că există numai o persoană care ar putea să-i scoată afară de acolo. Ei ȋncă aveau această speranţă, chiar dacă era una falsă.

Mergând mână în mână cu Isus, am ajuns în partea rezervată curvarilor. Isus s-a întors să privescă o femeie care era acoperită complet de foc. Când Isus s-a uitat la ea, femeia a început să iasă încet afară din foc, deşi suferinţele ei nu ȋncetau deloc prin aceasta. Am putut observa că era dezbrăcată toată şi am început să ne uităm la trăsăturile ei fizice. Corpul ei era murdar tot şi puţea.

Părul îi era încurcat tot iar un noroi galben-verzui o acoperea. Femeia nu mai avea ochi şi buzele îi erau făcute bucăţi. Ea nu mai avea urechi, ci numai găurile lor. Cu mâinile ei, care nu mai erau compuse decât din nişte oase arse şi carbonizate, ȋncerca să-şi aducă iar la faţă, carnea care ȋi tot cădea jos de pe ea. Însă aceasa ȋi cauza dureri şi mai mari.

Atunci femeia s-a scuturat şi a început să zbiere şi mai mult; urletele ei nu mai ȋncetau. Ea era plină de viermi iar un şarpe era încolăcit în jurul mâinii ei. Acesta era foarte gros şi avea ţepi pe tot corpul. Pe trupul ei era gravat numărul 666, care este menţionat în cartea Apocalipsei:

(Apocalipsa13:16-18) “Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e ȋnţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.”

Deasemenea, pe pieptul ei era o placă de metal făcută dintr-un material necunoscut, pe care focul nu ȋl putea distruge. Pe ea scria ceva ȋntr-o limbă ciudată, pe care totuşi am putut să o citim. Acolo scria: “Sunt aici din cauza curviei.”

Când Isus a văzut-o, a întrebat-o: “Elena, de ce eşti tu ȋn locul acesta?” În timpul în care-I răspundea Domnului, corpul i se răsucea din cauza chinurilor torturilor ei. Ea a spus că era acolo din cauza curviei ei. Femeia îl ruga într-una pe Domnul să o ierte.

Apoi am văzut cum se petrecuse moartea ei. Înainte să moară făcea sex cu unul din iubiţii ei, deoarece credea, că persoana cu care trăia plecase într-o excursie. Însă acesta s-a ȋntors de la muncă şi a găsit-o ȋn pat cu altul. Atunci el s-a dus în bucătărie, a luat un cuţit mare în mână şi l-a ȋnfipt ȋn spatele Elenei. Ea a murit şi a fost adusă în iad exact aşa cum şi murise – complet dezbrăcată.

În iad totul se materializează, astfel că ea tot mai avea cuţitul acela mare ȋnfipt ȋn spatele ei, cauzându-i dureri mari. La momentul respectiv era deja de 7 ani ȋn iad şi ȋşi putea aminti de fiecare moment din viaţa ei, la fel ca şi de moartea ei. Ea şi-a amintit şi că cineva cândva ȋi predicase despre Isus, şi că El era singurul care putea să o salveze. Dar acum era prea târziu pentru ea – la fel ca şi pentru toţi ceilalţi din iad.

Cuvântul Domnului ne vorbeşte multe despre curvie – şi o face ȋntr-un mod care nu poate fi interpretat greşit. Curvia reprezintă o relaţie sexuală extraconjuglă. “Mâncărurile sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru mâncăruri.

Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe altul. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup.” (1 Corinteni 6:13) Mai departe citim: “Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte ȋmpotriva trupului său.” (1 Corinteni 6:18)

Când Isus a ȋncetat să mai vorbească cu ea, o pătură mare de foc a acoperit-o şi nu am mai văzut-o. Dar încă se mai putea auzi cum focul ȋi ardea carnea, la fel ca şi urletele ei îngrozitoare, pe care nu le pot descrie în cuvinte.

Mergând mai departe cu Domnul, El ne-a mai arătat şi următoarele categorii de oameni din iad: închinătorii la idoli, cei ce se foloseau de vrăjitorie şi o practicau, desfrânaţii, adulterii, mincinoşii şi homosexualii.

Noi eram foarte ȋngroziţi de acestea – tot ce mai vroiam, era să plecăm de acolo. Însă Isus ne-a spus că era necesar ca noi să vedem toate acestea pentru a le putea spune şi celorlalţi despre ele, astfel ȋncât ei să creadă ȋn existenţa iadului.

Aşa că am mers mai departe cu Isus şi i-am ţinut mâna şi mai strâns. Astfel am ajuns ȋntr-o zonă a iadului care m-a marcat foarte mult. Am văzut un bărbat de 23 de ani, care era cufundat până la şolduri ȋn foc. Când acesta L-a văzut pe Isus, şi-a ȋntis mâinile spre El, ca să-l roage să se ȋndure de el. Nu puteam identifica exact ce anume ȋl tortura, ȋnsă am observat că numărul 666 era gravat pe el. Bărbatul mai avea şi o placă de metal pe piept pe care scria: “Sunt aici deoarece sunt normal!”

Cuvântul Domnului spune: “Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.” (Proverbe 14:12)

L-am întrebat pe Domnul: “Doamne, cum aşa? Este posibil ca o persoană să vină aici din acest motiv?” Atunci Isus l-a întrebat: “Andrei, de ce eşti tu ȋn locul acesta?” El i-a răspuns: “Isuse, când am fost pe pământ am crezut că numai să omori şi să furi era păcat, din această cauză nu am încercat niciodată să mă apropii de tine!”

În Biblie scrie: “Cei răi se ȋntorc la locuinţa morţilor: toate neamurile care uită pe Dumnezeu.” (Psalm 9:17)

Andrei a făcut o mare greşeală clasificând păcatele – aşa cum fac mulţi oameni ȋn zilele noastre. Însă Biblia este foarte clară şi nu poate fi inerpretată greşit când ne spune că, “plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică ȋn Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23)

Când Biblia ne vorbeşte despre păcat, ea nu clasifică niciodată păcatele – deoarece toate păcatele sunt ȋn egală măsură păcate. Andrei a avut ocazia să-L cunoască şi să-L primească pe Isus ca Domn, ȋnsă el nu s-a folosit de posibilităţile oferite de Dmnezeu. E posobil ca el să fi avut mii de posibilităţi să-L cunoască pe Isus, ȋnsă el nu a vrut – şi acesta era motivul pentru care acum era aici. Atunci o pătura mare de foc i-a acoperit corpul şi nu l-am mai văzut.

Am mers mai departe cu Domnul. În depărtare am văzut ceva care cădea în jos – se asemăna cu nişte bucăţi mari dintr-un material. Când ne-am apropiat am văzut clar că acestea erau de fapt oameni care ȋn acel moment tocmai cădeau în iad. Oameni care tocmai muriseră pe pământ fără să-L primească pe Isus în vieţile lor, tocmai soseau ȋn iad.

Am văzut un bărbat tânăr spre care au alergt mulţi demoni şi au început să-i distrugă corpul. Imediat corpul bărbatului s-a umplut cu viermi. El zbiera: “Nu! Ce este asta? Terminaţi! Nu vreau să fiu în locul ăsta! Opriţi-vă! Acesta trebuie să fie un vis! Scoteţi-mă afară din locul ăsta!” El nici măcar nu realiza că era mort şi că murise fără să-L aibă pe Isus ȋn inima sa. Demonii îşi băteau joc de el şi-i torturau corpul ȋn permanenţă.

Atunci am văzut numărul 666 scris pe fruntea lui iar pe piept avea o placă de metal. Chiar dacă nu am putut citi motivul pentru care a ajuns în iad, un lucru am ştiut cu siguranţă, şi anume că nu va mai ieşi de aici niciodată.

Domnul ne-a spus că după Ziua Judecăţii chinurile tuturor oamenilor din iad vor deveni şi mai mari. Dacă ei suferă deja acum ȋntr-un mod atât de ȋngrozitor şi ȋnfiorător, nici nu am putut să-mi imaginez cum vor suferi de atunci ȋncolo.

Nu am văzut nici un copil ȋn iad. Însă am văzut mii şi mii de oameni tineri, bărbaţi şi femei de toate naţionalităţile. Cu toate acestea în iad nu se ţine cont de naţionalitate sau clasă socială, toţi sunt supuşi la pedepse şi chinuri.

Un lucru vroiau toţi, şi anume o şansă să iasă fie măcar şi numai pentru o secundă afară de acolo. Toţi vroiau măcar şi numai o picătură de apă, ca să-şi răcorească limba – aşa cum putem citi şi despre bărbatul bogat din Biblie (Luca 16:24).

Însă toate acestea nu mai erau posiblie, deoarece ei aleseseră deja unde vroiau să-şi petreacă veşnicia. Ei aleseseră să şi-o petreacă fără Dumnezeu. Dumnezeu nu trimete pe nimeni în iad – ci fiecare ajunge acolo în conformitate cu faptele sâvârşite de el pe pamânt. În Biblie scrie:

“Nu vă ȋnşelaţi: ‘Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit.’ Ce seamănă omul, acea va şi secera.

Cine seamănă ȋn firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea; dar cine seamănă ȋn Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică.” (Galateni 6:7-8)

Astăzi ai marea ocazie unică să-ţi schimbi destinul veşnic. Isus este încă aici pentru oricine – iar Biblia ne spune că mai este speranţă pentru toţi care ȋncă mai sunt ȋn viaţă pe pământ. Astăzi ȋncă mai eşti ȋn viaţă pe pământ, nu-ţi rata ocazia, căci s-ar putea să fie ultima.

Dumnezeu să vă ajute.

Tradus de Nicolae Ibăşfălean

Stimati vizitatori in caz ca nu ati reusiti sa citit toate partile va ajutam:

 Mărturie – Revelaţia Raiului şi a Iadului oferită la Şapte Tineri Columbieni (1)

Mărturie – Revelaţia Raiului şi a Iadului oferită la Şapte Tineri Columbieni (2)

Mărturie – Revelaţia Raiului şi a Iadului oferită la Şapte Tineri Columbieni (3)

Mărturie – Revelaţia Raiului şi a Iadului oferită la Şapte Tineri Columbieni (4)

Mărturie – Revelaţia Raiului şi a Iadului oferită la Şapte Tineri Columbieni (5)

Mărturie – Revelaţia Raiului şi a Iadului oferită la Şapte Tineri Columbieni (6)

Va dorim sa va binecuvinteze Dumnezeu! Amin

Sursa: Divine Revelation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Denzel Washington spune că citește Biblia în fiecare zi și are o experiență spirituală

Denzel Washington, a vorbit despre valorile sale creștine a asigurat că citește Biblia în fiecare ...