Mărturie – Revelaţia Raiului şi a Iadului oferită la Şapte Tineri Columbieni (4)

A patra mărturisire

Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraţilor. În timp ce eu stăteam pe o stâncă şi vedeam un ȋnger ȋn spatele meu, Domnul a venit la mine şi m-a luat de mână. Apoi am început să coborâm prin tunel cu o viteză uluitoare.

Când m-am uitat repede ȋn jurul meu, am constatat că ȋngerul dispăruse – şi atunci mi s-a făcut frică. L-am întrebat pe Domnul: “Doamne unde este îngerul? De ce nu mai este cu noi?” Domnul a răspuns: “El nu poate să meargă acolo unde mergem noi!”

Am continuat să ne cufundăm şi deodată ne-am oprit, aşa cum se opreşte un lift. Aici am văzut mai multe tunele iar noi am intrat ȋn acela despre care a vorbit şi sora mea, Sandra, mai ȋnainte. Pe pereţii tunelului erau oameni agăţaţi cu cârlige de cap şi legaţi de mâini cu lanţuri.

Zidul de care erau agăţaţi oamenii părea să nu aibă sfârşit. Milioane de oameni erau agăţaţi acolo iar viermii erau peste tot pe trupurile lor. Am privit înainte şi am văzut că acolo mai era un zid absolut identic cu celălalt. Atunci I-am zis Domnului: “Doamne, în locul ăsta sunt atât de mulţi oameni!” Domnul mi-a zis: “Locuinţa morţilor şi adâncul nu se pot sătura.” (Proverbe 27:20)

Am plecat de acolo şi am ajuns într-un loc pe care l-am numit “Valea Cazanelor”. Când ne-am apropiat de cazane am văzut că ele erau pline cu noroi fierbinte. Prima persoană pe care am văzut-o într-un astfel de cazan era o femeie.

Corpul ei se cufunda şi se ridica la suprafaţă ȋmpreună cu noroiul fierbinte. Dar, ȋn momentul în care Domnul s-a uitat la ea, femeia s-a oprit şi a rămas cufundată până la talie ȋn nămolul fierbinte. Atunci Domnul a întrebat-o: “Femeie, cum te numeşti?” Ea a răspuns: “Numele meu este Rubiella!”

Părul femeii era plin cu noroi fierbinte şi carnea ȋi atârna de oasele care arătau negre şi arse din cauza focului. Viermii ȋi intrau prin găurile ochilor, ieşeau afară prin gură, apoi intrau ȋn nas şi ieşeau afară prin urechi. Dacă viermii nu puteau să pătrundă ȋntr-o zonă, pur şi simplu ȋşi făceau alte găuri prin corp, provocându-i dureri de nedescris.

Ea striga: “Doamne, te rog! Scoate-mă din locul acesta! Ai milă de mine! Nu mai suport! Fă, te rog, să ȋnceteze! Nu mai pot suporta! Te rog, ȋndură-Te de mine!” Domnul a întrebat-o de ce era acolo.

Ea a spus că era acolo din cauza mândriei – acelaşi cuvânt era scris şi pe placa de metal care o avea în piept. În mână avea o sticlă care părea normală, dar femeia credea că este o sticlă foarte scumpă de parfum. Rubiella a luat sticla care era plină cu acid şi a început să-şi stropească corpul. Acolo unde stropea, carenea i se topea şi aceasta ȋi cauza dureri mari.

Atunci ea a început să strige la Domnul: “Doamne, te rog, ai milă de mine! Nu mai suport! Scoate-mă, te rog, afară de aici, măcar şi numai pentru o secundă!” Nu vreau să spun că este păcat să foloseşti parfum, dar Domnul ne-a spus că femeia era acolo din cauza parfumului, după cum ne spune Cuvântul Său: “Să nu ai alţi Dumnezei afară de Mine.” (Deuteronomul 5:7)

Ea era acolo deoarece frumuseţea ei, parfumurile şi mândria, ocupaseră primul loc ȋn viaţa ei. Însă, Domnul Isus este Regele Regilor şi Domnul Domnilor! El vrea şi ar trebui să fie pe primul loc ȋn viaţa unui om.

Din această cauză era femeia acolo. Domnul s-a uitat la ea cu o tristeţe profundă şi i-a spus: “Rubiella, pentru tine este deja prea târziu! Aşternut de viermi vei avea, şi viermii te vor acoperi.“ (Isaia 14:11) Când Domnul i-a spus aceste cuvinte, o pătură de foc a acoperit-o ȋn ȋntregime. În timp ce focul ȋi ȋnghiţea trupul, ea suferea nişte dureri ȋngrozitoare.

Pornind mai departe am ajuns ȋntr-un loc unde erau nişte porţi uriaşe, şi care se afla la distanţă mare de locurile anterioare. Când ne-am apropiat de porţi, ele s-au deschis pentru noi ca de la sine. Într-o parte de ele am văzut o peşteră uriaşă.

Când m-am uitat mai ȋndeaproape, am observat diferite lumini colorate care se mişcau asemenea unui nor de fum. Deodată am auzit muzică – salsa, ballenato, rock şi alte feluri de muzică modernă actuală pe care o putem auzi la radio. Domnul a făcut o mişcare din mână şi într-o clipă am văzut milioane şi milioane de oameni tineri legaţi de mâini cu lanţurile de care erau atârnaţi. Ei săreau ca sălbaticii deasupra focului.

Atunci Domnul s-a uitat la noi şi a spus: “Priviţi! Aceasta este răsplata pentru dansatori!”

Ei trebuiau să sară ca nişte nebuni în sus şi în jos după ritmul muzicii. Dacă cânta salsa, ei trebuiau să sară corespunzător ritmului acela, dacă cânta alt fel de muzică trebuiau să sară ca nişte sălbatici ȋn ritmul corespunzător. Ei nu aveau voie niciodată să se oprească.

Dar, şi mai groaznic era faptul că ȋn pantofii lor erau nişte spini lungi de 15 cm. De fiecare dată când ei săreau, spinii le perforau tălpile picioarelor, aceasta repetându-se la infinit. Când cineva încerca să se oprească, demonii veneau imediat şi ȋi străpungeau cu suliţe, îi blestemau şi le spuneau: “Slăviţi-l pe el! Aceasta este împărăţia voastră acum!

Lăudaţi-l pe satana! Lăudaţi-l pe el! Nu aveţi voie să vă opriţi! Slăviţi-l pe el! Slăviţi-l pe el! Voi trebuie să-l slăviţi! Voi trebuie să-l slăviţi! Voi trebuie să săriţi! Voi trebuie să dansaţi! Nu aveţi voie să vă opriţi nici măcar o singură secundă!” Era groaznic să constatăm că printre ei erau şi mulţi oameni care fuseseră creştini şi care-L cunoscuseră pe Domnul, dar care ȋn momentul morţii lor, se aflaseră în cluburi de noapte.

Poate că vei ȋntreba acum: “Unde stă scris ȋn Biblie, că este greşit să dansezi?”

În Iacov 4:4 scrie: “Suflete prea curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăşmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăşmaş cu Dumnezeu.”

Apoi citim ȋn 1 Ioan 2:15-17: “Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este ȋn el. Căci tot ce este ȋn lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea cu poftele ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne ȋn veac.”

Meditează la aceasta, lumea va trece, totul va pieri, dar acela care face voia lui Dumnezeu, rămâne ȋn veci.

Prieteni şi fraţi, după ce am plecat din locul acela, am văzut ceva asemănător cu nişte poduri care ȋmpărţeau iadul ȋn secţiuni diferite de tortură. Am văzut un spirit trecând pe un astfel de pod. Acesta arăta ca o păpuşă existentă pe pământ, noi numeam aceste păpuşi ‘trolls’.

Demonii aceştia aveau părul de culori diferite, feţele de bărbaţi bătrâni, ȋnsă nişte corpuri de bărbaţi tineri fără organe sexuale. Din ochii lor mari ţâşnea ură. Domnul ne-a explicat că acestea erau spirite ale pierzării. Spiritul de pe pod avea o suliţă în mână şi mergea aşa de ţanţoş de parcă ar fi fost o regină sau un fotomodel pe podium.

Şi cum mergea el aşa pe pod, ȋi străpungea pe oamenii de dedesupt cu suliţa. El ȋi blestema şi le zicea: “Îţi aminteşti de ziua ȋn care erai ȋn faţa unei biserici şi nu vroiai să intri ȋn ea? Îţi aminteşti de ziua ȋn care auzeai o predică pe care ȋnsă nu vroiai să o auzi?

Îţi aminteşti de ziua ȋn care ţi s-a dat un tractat creştin şi pe care l-ai aruncat apoi?” Sufletele pierdute ȋncercau să-şi astupe regiunile din cap unde odată le fuseseră urechile. Ele ȋi răspundeau demonului ȋn unanimitate: “Taci! Taci! Nu mai zice! Nu vreau să mai ştiu nimic de asta, taci!” Însă demonul se bucura că putea să le cauzeze suferinţe sufletelor astfel.

Am mers mai departe cu Domnul. Privind la o mulţime uriaşă de oameni care se afla jos ȋn suferinţe teriblile, am observat că un bărbat striga mai tare decât toţi ceilalţi. El spunea: “Tată, tată, ai milă de mine!” Domnul mai ȋntâi nu s-a oprit să se uite la el, dar când a auzit cuvântul “Tată”, S-a cutremurat şi S-a ȋntors spre el.

Isus S-a uitat la el şi i-a zis: “Tată? Tu Mă numeşti pe Mine ‘Tată’? Nu, Eu nu sunt Tatăl tău iar tu nu eşti fiul Meu. Dacă ai fi fost fiul Meu, atunci te aflai cu Mine ȋn Împărăţia Cerului. Tu eşti un fiu al acestui tată – al diavolului.” Pe loc o pătură de foc s-a ridicat în sus şi l-a acoperit ȋn totalitate.

Apoi Domnul ne-a spus povestea vieţii lui. Bărbatul striga ‘Tată’ deoarece cândva L-a cunoscut pe Domnul. El obişnuise să meargă des la biserică şi să asculte Cuvântul lui Dumnezeu – ba chiar primise şi multe ȋndrumări din partea Domnul. La auzul acestora, L-am întrebat pe Domnul: “Atunci ce s-a întâmplat cu el? De ce este el aici?”

Domnul a răspuns: “El a trăit o viaţă dublă – acasă trăia ȋntr-un fel iar ȋn biserică ȋn altul. În inima lui el ȋşi zicea: ‘Nu este nimeni care să trăiască aşa de aproape de mine, nici pastroul nici vreun alt frate – aşa că pot să trăiesc şi să fac ce vreu eu.’ Însă el a uitat că ochii Domnului văd totate căile noastre şi că nimeni nu poate să-L mintă pe Domnul sau să ascundă ceva de El.”

Cuvântul Domnului ne spune prin Biblie: “Nu vă ȋnşelaţi: ‘Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.’ Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă ȋn firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă ȋn Duhul, va secera din Duhulviaţa veşnică.” (Galateni 6:7)

Bărbatul acesta suferea de o mie de ori mai rău decât ceilalţi şi avea o condamnare dublă la pierzare: una pentru păcatele lui şi alta pentru că a crezut că poate să-L înşele pe Domnul.

În ziua de astăzi oamenii încearcă să facă o listă de clasificare a păcatelor în funcţie de gravitatea pe care le-o atribuie ei lor. În conformitate cu aceasta ei cred că homosexualii, hoţii şi criminalii sunt păcătoşi mai mari decât mincinoşii sau bârfitorii. Dar în ochii lui Dumnezeu toate păcatele sunt la fel de grele şi merită aceeaşi răsplată.

Biblia ne spune ȋn Noul Testament: “Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică ȋn Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23)

Iar ȋn Vechiul Testament ne scrie: “Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.”

Prietene şi fratele meu, te rog acum insistent să acceptaţi invitaţia lui Isus. Isus îţi întinde ACUM mâna Sa plin de ȋndurare, dacă te căieşti de toate păcatele tale. Cuvântul Domnului ne spune că acela care îşi mărturiseşte păcatele, le regretă şi ȋşi schimbă calea, va primi iertare şi ȋndurare. Este mult mai bine să-L crezi pe Domnul acum şi să acţionezi corespunzător, decât doar să aştepţi şi să afli adevărul când va fi prea târziu.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Citește continuarea Mărturie – Revelaţia Raiului şi a Iadului oferită la Şapte Tineri Columbieni (5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Denzel Washington spune că citește Biblia în fiecare zi și are o experiență spirituală

Denzel Washington, a vorbit despre valorile sale creștine a asigurat că citește Biblia în fiecare ...