Marturie – Cum Satan, opreste, rugaciunile noastre (3)

Deci, atunci când persoana iese afară din camera rugăciunii sale, spiritul de rugăciune este asupra lui, prezenţa este cu el, buna dispoziţie îi este mare, şi bucuria Domnului este tăria lui. Cu toate acestea, după cum el merge inamicul încearcă să aducă lucrurile pe care pot să-l distragă de la concentrarea pentru Domnul. Dacă slăbiciunea se trage din temperamentul său, inamicul va face pe oamenii din compania acestuia să facă lucruri să-l facă furios. Dacă el nu este sensibil la Duhul Sfânt, şi el îşi permite să-şi piardă cumpătul, el se depărtează de privirea lui Domnul. El devine furios, el se simte furios. De ce?

În timp ce el ceda tentaţiei, se lucra din greu pentru a închide golul de deasupra lui. După ce sa restabilit bariera de stâncă, prezenţa Lui este întreruptă. Dar persoana nu încetează a fi un copil al lui Dumnezeu. Dar în plus ungerea asupra vieţii sale, prezenţa care a lucrat în afară de propriul său efort, se taie. Ei caută să cunoască domeniile lui de slăbiciune. Dacă slăbiciunea lui este tentaţia de a comite imoralitate sexuală, inamicul va pregăti persoane sau evenimente, ceva care să stârnească pasiunea brusc şi să o îndrepte spre ispită.

Şi dacă persoana respectivă cedează tentaţiei şi deschide mintea pentru a primi şi întreţine gândurile sale, când el este deja cu totul înăuntru şi mai vrea să se mute din nou în ungerea Lui Dumnezeu, el descoperă că nu mai este acolo. Aţi putea spune: “Asta nu e corect!” Amintesc doar ceea ce spune Biblia: “uneţi-vă coiful mântuirii. Puneţi-vă pe voi platoşa neprihănirii. “Noi nu înţelegem în mod normal, care parte din aceste arme joacă în război. Dar amintiţi-vă ceea ce Isus ne-a spus să ne rugăm spre sfârşitul Rugăciunii domneşti: “nu ne duce în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.”

De fiecare dată după ce aţi avut un progres în rugăciune, amintiți-vă că sunteţi încă o fiinţă umană slabă. Aminteşte-ţi că încă nu ai fost făcut desăvârşit. Spune Domnului: “Doamne, m-am bucurat de acest timp de rugăciune, dar cum merg în această lume, te rog nu mă duce în ispită. Nu-mi permite să cad în capcana diavolului. Ştiu că inamicul îmi pregăteşte în afară o capcană acolo. Nu ştiu sub ce formă va fi, dar eu ştiu că sunt încă slab în multe domenii. Având în vedere circumstanţele date, nu voi ceda ispitei.

Apără-mă, Doamne, Tu, te rog frumos. Când mă vezi că merg spre calea unde mi-a fost întinsă capcana, Te rog întoarce-mă spre direcţia opusă. Intervin-o, Doamne. Nu mă lăsa să merg doar prin puterea mea proprie şi prin capacităţile mele. Izbăveşte-mă de cel rău.” Dumnezeu este capabil să o facă. El este capabil. Aşa este de ce lucrurile se întâmplă uneori. Tot ceea trebuie să spui este: “Mulţumesc, Isuse.” Acesta este motivul pentru care Apostolul Pavel a scris în prima sa carte a Tesalonicenilor, „Slavă lui Dumnezeu în orice lucru, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos pentru voi. Citeste si Pornografia – o demonizare treptată

” Unele lucruri nu sunt bune. Ele sunt dureroase, şi ne întrebăm de ce Dumnezeu le permite. Dar dacă am şti de la ceea ce El ne scapă, noi i-am mulțumim fără preget. Când învăţăm să avem încredere în Domnul, Îi mulţumim în toate. Preaiubiţilor, nu ştiu dacă ar trebui să merg mai adânc, pentru că eu nu vreau să încep ceva ce nu pot termina. Dar vreau să încerc doar să merg un pas mai departe. Omul a spus că, atunci când rugăciunea străpunge în genul acesta, răspunsul va veni negreşit.

El a spus că nu ştie de un singur caz în care rugăciunea să erupă şi răspunsul să nu fi venit. El a spus că răspunsul a venit întotdeauna, dar că, în cele mai multe cazuri, nu a ajuns persoana care a cerut-o. De ce? Bătălia este în locurile cereşti. El a spus că după ce au reuşit să întrerupă cerul deschis şi să restaureze stratul de stâncă, privesc persoana şi aşteaptă pentru că ştiu că răspunsul va veni cu siguranţă. Atunci omul a spus ceva care a zguduit într-adevăr credinţa mea. A fost din cauza de ceea ce era în comun după ce eu am postit timp de zece zile cerându-I: “ Doamne, e adevărat? Poţi să-Mi dovedeşti? “

Omul a spus că fiecare creştin are un înger care le serveşte. Acum ştim că Biblia ne spune că îngerii sunt duhuri slujitoare care se îngrijesc de noi. El a spus că, atunci când oamenii se roagă, răspunsul este în mâinile îngerului lor. Îngerul duce răspunsul, la fel cum citim în cartea lui Daniel.“ Şi iată că o mână m-a atins şi m-a aşezat tremurând pe genunchii şi mâinile mele. Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit şi scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti; căci acum sunt trimis la tine!”

După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele
tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!” Daniel 10:10-12. Apoi a spus ceva care mi-a fost dificil să ascult: dacă cel care se roagă cunoaşte armura duhovnicească şi este îmbrăcat cu ea, răspunsul, deasemenea, vine printr-un înger, care este, îmbrăcat în armură completă. Citeste si Daca Dumnezeu e bun, de ce nu intervine sa opreasca suferinta?

“Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.” Efeseni 6:10-18

Totuşi, în cazul în care cel care se roagă nu-i pasă de îmbrăcămintea spirituală, îngerul lor vine la ei, fără armura spirituală. Atunci când creştinii sunt nepăsători cu privire la gândurile felurite care intră în mintea lor şi nu luptă bătălia pentru mintea lor, îngerii lor vin la ei, fără coifurile de protecţie. Indiferent de arma spirituală ce se ignoră pe pământ, îngerul tău nu o are când vine la tine şi te serveşte. Cu alte cuvinte, armura noastră spirituală nu este numai protejarea corpurile noastre fizice, este şi protejarea spirituală de atacurile satanei.

Omul a spus că, îngerul venea şi că cerceta acele zone care au fost descoperite, iar apoi ataca acele zone. Dacă el nu ar avea coiful, i s-ar trage în cap. Dacă el nu ar avea o platoşă, i s-ar trage în pieptul lui. Dacă el nu ar avea încălţăminte, ei ar face un foc, făcându-l să meargă prin foc. Acum, eu doar repet ceea ce a spus omul. De fapt, l-am întrebat: “Pot îngerii să simtă focul?” Ştiţi care a fost răspunsul lui? “Amintiţi-vă că acesta este tărâmul spiritual. Ei sunt duhuri care se ocupă cu duhurile. Lupta este acerbă (aprigă).

Citeste continuarea ultima parte: MARTURIE PUTERNICA A UNUI OM CARE L-A SERVIT PE DIAVOL (4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Denzel Washington spune că citește Biblia în fiecare zi și are o experiență spirituală

Denzel Washington, a vorbit despre valorile sale creștine a asigurat că citește Biblia în fiecare ...