Eliberat de sub Puterile Întunericului

Fuga mea spre o ”Nouă Viaţă” Capitolul 1

Aceasta este o istorisire a lucrărilor lui Dumnezeu, una dintre lucrările Sale puternice, minunate şi tainice ascultând de porunca dată de Isus:„Mergi şi depune mărturie de ceea ce Eu am făcut pentru tine!” În general, cineva ar gândi că, ghinionul este un act al destinului iar noi nu putem să facem nimic pentru a schimba evenimentele vietii noastre. Aceasta este adevărat până într-un anumit punct. În cazul  unui Copil al lui Dumnezeu, viata lui este planificată („Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă,dar Domnul îi îndreaptă paşii. –
”,Proverbe, 16:9). Dacă acel plan se împlineşte sau nu depinde de un anumit număr de factori – apropierea individului de Dumnezeu, opinia sa despre ultimul scop al vietii şi ambientul socio-spiritual în care el se găseşte.

CăĠiva factori externi sfidează cursul vieĠii noastre. Criza apare când voi predati vointa a voastră binelui sau răului. Voi puteti să iubiti sau să urâti. Voi puteti să vreti a întelege sau a nu întelege. Vointa de ascultare este cea mai mare putere a unui Creştin Născut din Nou, între-timp vointa de neascultare este cea mai distructivă putere a unui păcătos.

Un copil când este lăsat singur pe lume este controlat de aceste două puteri: binele şi răul,dreptatea şi nedreptatea. Dumnezeu şi diavolul. Orişicine este sfidat de aceste două puteri ale vietii, oricine trebuie să aleagă care viată trebuie să trăiască; şi eu cred că aceasta este cauza pentru care Biblia spune: „învaţă pe copil calea pe care trebuie s’o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate de la ea.”

Voi sunteĠi de acord că persoana cea mai dragă şi cea mai apropiată de inima fiecărui copil este mama lui. Un orfan este un copil ghinionist şi cel mai mult expus atacurilor diavolului, decât copii cu părinti. Mama este “protectorul” corpului şi a sufletului copilului, dar devine o dublă tragedie când un copil pierde ambii părinĠi şi încă mai mult când circumstanĠele morĠii lor sunt din cele mai misteriose.
Povestea mea începe cu 22 de ani în urmă într-un mic sătuc, numit Amerie Iriegbu Osu Item, ce apartine provinciei de Bende sub Autoritatea Guvernului Local al Statului Imo.

Părintii mei nu făceau parte dintre cei bogaĠi, în schimb tatăl meu a avut privilegiul de amoşteni de la bunicul meu 42 de hectare de pământ, o binecuvântare care astăzi a adus cea mai mare nenorocire cunoscută vreodată în istoria familiei mele. Tatăl meu era atât de puternic invidiat de rudele sale apropiate şi de cele îndepărtate pentru cauze care eu nu le cunosc, poate pentru enorma sa moştenire de pământ.Noi eram o familie fericită, părinĠii mei aveau patru copii: Love, Margaret, Emmanuel şi Chinyere. După ce au avut primele două fiice, ai mei au aşteptat 14 ani înainte de a mă avea pe mine (unicul fiu) şi, mai târziu, sora mea cea mai tânără, Chinyere. Aceasta
aduse multă fericire în familie, dar această fericire fu de scurtă durată fiindcă se întâmplă prima tragedie.

Altruista şi delicata mea mamă, moare. Se afirmă că ea ar fi fost ucisă de vrăjitorie, iar patru ani mai târziu moare şi tatăl meu, şi el prin intermediul unei lucrări de putere magică asociată unei practici idolatre invocată împotriva lui [n.dtr. o vrăjitorie]. După doi ani de la moartea părintilor mei, sora mea cea mai mare, Love dispare misterios şi Margaret, a doua fată la părinĠii mei, deveni, alienată mintal. Avu loc un lant de nenorociri în viaĠa unei umile familii ce până-n acel moment a fost fericită. Surioara mea cea mai mică, Chinyere şi eu am fost trimişi la bunicii noştri. La ei îmi termin şcoala elementară după care vin admis la Şcoala Gimnazială din Item.

Făcusem trei ani şi apoi a trebuit să mă opresc din studii pentru că lipseau banii necesari taxelor şcolare, etc. După puĠin timp, mor şi bunicii mei. După funerarii, o rudă necunoscută mie luase cu el pe sora mea cea mai mică Chinyere şi până-n ziua de azi eu nu ştiu unde se află. Din motivul gravelor maltratări suferite, am fost constrâns de a mă reântoarce în casa tatălui meu şi a trăi acolo, doar la numai 13 ani de etate. Cum poate un copil de 13 ani, să trăiască în mijlocul duşmanilor tatălui său şi în consecinĠă deveniĠi proprii duşmani? Eram foarte speriat! Aceste fapte păreau a mă fi adus la sfârşitul unei vieĠi ce părea a fi trăită. Era cineva care să-i fi păsat de mine? Era cineva care era preocupat pentru “nenorocirea unui mic copil?,,

Într-o zi am întâlnit un prieten ce l-am cunoscut în şcoala elementară. Se numea Chinedum Onwukwe. Chinedum îmi vroia mult bine auzind de tot ceea ce mi se întâmplase şi mă duse la părinĠii săi care mă primiseră bucuroşi ca pe un al doilea fiu al lor. ViaĠa se întoarse din nou, normală. Se îngrijeau mult de mine. Eram din nou fericit; atunci cunoscu-i Dumnezeul căruia mama mea se ruga când era în viaĠă, era viu pe undeva, de aceea El se îngriji de noii mei părinĠi; aşa gândi-i eu în mintea mea. Acea bunăvoinĠă o gustam de aproape doi ani după care diavolul mă lovi din nou. Chinedum împreună cu ai săi călătoreau înspre Umuahia, când maşina lor se izbi cu violenĠă contra unui camion ce transporta cherestea. Chinedum împreună cu părinĠii lui muri pe loc.

Când am primit vestea, m-am prăbuşit. Se poate bine imagina durerea sufletului meu. Am reuşit cu greu să supravieĠuiesc cerimoniei de înmormântare, ajutând cu lemne la bucătărie pe aceia ce găteau şi mergând să fac cumpărăturile necesare. După toată cerimonia funebră, m-am întors la casa tatălui meu reâncepând să muncesc, muncile umile pentru a mă putea hrăni. Continuam să fac muncile de toate genurile la fermă, în grădini, mergând la pescuit cu bătrânii până-ntr-o zi când un om din cartierul meu mă luase să muncesc în ferma sa
pentru 50 k (subunitatea Naira nigerian – pe atunci moneda în circulaĠie]). Omul din această fermă îmi puse mai multe întrebări. Prima, îmi spuse să-i arăt pământurile tatălui meu, iar după îmi spuse să îi predau o parte din pământurile acestea. A treia era, că după ce îi voi munci, salariul meu să fi constituit doar în masa de seară acasă la el. Dar cum ar fi putut un tinerel de 13 ani să cunoască pământurile tatălui său?

Şi ce drept ar fi putut să aibă un tânăr de vârsta mea să-i poată preda acestui om, acele terenuri pentru cât ar fi fost de strâns înrudit cu tatăl meu? Eu, atunci am refuzat să consimt cererile sale iar el se ofensă destul de tare. Atunci, el se jură că mă va ucide în pădurea din apropiere. M-am înspăimântat de a binelea şi am început să fug strigând după ajutor. Spre nenorocul meu, fiindcă zona era chiar în acea pădure deasă, nimeni nu-mi veni în ajutor, dar ajutorul îmi veni de la Dumnezeu. Omul mă urmări cu cuĠitul în mână, dar eu fiind mult mai tânăr şi mai rapid decât el, am fugit, dar la un moment dat am căzut într-o groapă adâncă de aproape 2 metri, acoperit în întregime de iarba deasă. Mă căută pentru un timp dar după aceea, se lăsă păgubaş. Mai târziu, am ieşit cu greu din acea groapă găsind o altă potecă spre sat. Am spus ceea ce mi sa întâmplat bătrânilor din cartier dar din păcate nu fu luată nici o măsură împotriva agresorului meu – era aceeaşi situaĠie ca mai înainte a orfanilor.

Acest incident născuse în mine o ură reală în inima mea tânără; nimeni nu mă iubea, nimănui nu-i păsa de mine. Eu mă întrebam în mintea mea, pentru ce cineva, ştiind că eu nu aveam părinĠi, vroia să mă ucidă. ViaĠa mea era plină de suferinĠă. Acuma eu ştiu că Dumnezeu în dragostea Sa nu îngădui diavolului să-mi sugereze să comit sinucidere. M-am îndreptat spre Biserică şi am devenit membru plin al Bisericii Adunărilor lui Dumnezeu din localitatea mea (unde sunt şi acum), dar din nefericire nimeni nu se interesă de mine cu toate că mulĠi din ei mă cunoşteau. Este important de subliniat că eu devenisem membru plin a acelei biserici fără ca eu să-L cunosc pe Isus Hristos. Eu nu ştiam defel ce înseamnă a fi NĂSCUT din NOU. Dacă voi vă găsiĠi în Biserica lui Isus Hristos şi sunteĠi în situaĠia în care mă găseam eu, predaĠi viaĠa voastră lui Isus Hristos.

Scriptura spune:„Lasă-L să aibă toate îngrijorările și neliniștile tale, pentru că El se gândește mereu la tine şipriveşte la tot ceea ce se referă la tine.”[2] ( 1Petru,5:7 –Living New Testament _ ViaĠa Prin Noul Testament). În mijlocul tuturor acestor adversităĠi şi suferinĠe apare ALICE! Alice era o fată care eu am cunoscut-o în timpul şcolii elementare. Ea avea cinci ani mai mult decăt mine şi era din aceeaşi localitate de unde proveniam eu. Eram din aceeaşi clasă, stăteam în aceeaşi bancă şi devenisem buni prieteni. Cu această dragoste de copii ne promisesem unul altuia când vom deveni mari că ne vom căsători. Ridicol! Un copil ce pe atunci avea doar 11 ani, fără părinĠi, fără nici o instruire, fără mâncare, care promitea de a se căsători cu o fată mai mare decât el cu cinci ani. Alice, mai târziu plecă în Akure să-şi continue studiile secundare, trimiĠându-mi duzine de scrisori de dragoste.

Data următoare când o întâlni-i pe Alice, eu aveam 15 ani iar ea avea 20 de ani. Ea terminase şcoala şi lucra la Standard Bank ( acum se chiamă First Bank) din Lagos, unde trăiau părinĠii ei. Alice, aflând despre ceea ce mi se întâmplase şi condiĠiile mele, aprofită din plin. Mă convinse să merg la ea, la Lagos, îmi dădu adresa şi 50 de Naira [n.d.t._moneda din acea vreme a Nigeriei – actual e Francul CRA Nigerian]. Acea sumă de bani era o comoară pentru un tânăr băiat de 15 ani care până atunci nu câştigase decât, doar 2 Naira pe zi. Era o adevărată mană cerească şi aceasta demonstra că Lagosul trebuia să fie un loc minunat cu mulĠi bani şi cu minunate lucruri pentru viaĠă unde toĠi ar fi putut să le placă. Însemna că eu trebuia să merg la Lagos să-mi câştig banii mei şi chiar bogăĠii. Mergând la Lagos, pentru mine, era unica mea cale de scăpare. Să fug departe de duşmanii tatălui meu. Fugind de duşmanii mei, scăpând de foame şi de toate problemele mele. Să Scap! Să Scap! Da, să fug de tot ceea ce era rău!!

Citeste si descarca Cartea complet in format PDF Eliberat de sub Puterile Întunericului

Vă rugăm să ne sprijiniți trimițând mărturii sau îndemnând persoanele cunoscute dumneavoastră care au avut parte de minuni/marturii.

Mărturiile pot fi complet anonime și garantăm că datele personale sau datele de contact ale celor care le vor trimite nu vor fi făcute publice, decât dacă ei solicită aceasta.

Vă rugăm să oferiți doar mărturii complet adevărate, deoarece spunerea adevărului și numai a adevărului este plăcut Lui Dumnezeu.

Fiti binecuvântati!

Romanian translation into: ANDRONACHE Doloris Marian_For any possible contact can call: adolorismarian@ymail.com
Or on facebook on contact: Andronache Doloris Marian _ ,Italy _ Thank you very much.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Denzel Washington spune că citește Biblia în fiecare zi și are o experiență spirituală

Denzel Washington, a vorbit despre valorile sale creștine a asigurat că citește Biblia în fiecare ...