Cuvântul lui Dumnezeu pentru Astăzi – PACEA MINȚII

„Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.” (Isaia 26:3)

Pe cine te bazezi în rezolvarea problemelor tale: pe Dumnezeu sau pe tine? Înainte de a da un răspuns, citește următoarele: „Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine… Calea dreptului este neprihănirea;

Tu, care eşti fără prihană, netezeşti cărarea dreptului.” (Isaia 26:3,7). Ce promisiune măreață! Dacă vrei să-ți păstrezi pacea minții, trăiește după următorul principiu: „Fă tot ce poți, iar restul încredințează lui Dumnezeu!”

Unii dintre noi am crescut cu ideea că este greșit să ne bucurăm atunci când avem probleme. Am fost condiționați să credem că dacă nu putem face nimic, cel puțin ne putem îngrijora și putem deveni nefericiți. Iată ce scrie Pavel în acest sens:

„Fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă… de la Dumnezeu.” (Filipeni 1:28) Satan nu știe ce să mai facă atunci când nu te poate supăra. I-ai luat o armă puternică din mână. Prin faptul că te încrezi în Dumnezeu pe deplin, nu mai ești la mila împrejurărilor, a altor oameni sau a propriilor tale emoții și limitări.

Crainicul Paul Harvey a spus odată: „În vremuri ca acestea, ne este de mare ajutor să ne amintim că mereu au fost vremuri ca acestea!” Întrebarea nu este: „Vor veni necazurile?”, ci „Cum le vei face față?” Biblia spune: „Noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El.” (Evrei 4:3)

Când lucrurile nu merg bine – nu merge și tu în direcția greșită împreună cu ele. Ascultă de sfatul lui Dumnezeu, bazează-te pe cuvântul Său, iar apoi odihnește-te în El și crede că El va lucra în locul tău.

Ce spune Biblia despre frică?

Răspuns: Biblia menţionează două tipuri de frică. Primul tip e benefic şi este încurajat. Al doilea tip este dăunător şi trebuie învins. Primul tip se referă la frica de Domnul. Aceasta nu înseamnă neapărat să te temi de ceva. Mai degrabă este o atitudine în reverenţă faţă de Dumnezeu; o reverenţă înaintea puterii şi gloriei Lui.

Totuşi, înseamnă şi un respect potrivit faţă de Dumnezeul nostru care este drept şi când se mânie. Cu alte cuvinte, frica de Domnul e o înţelegere totală a tot ce este Dumnezeu, iar aceasta vine prin cunoaşterea Sa şi a atributelor Sale.

Frica de Domnul aduce împreună cu ea multe binecuvântări şi beneficii. Ea este începutul înţelepciunii

şi conduce spre o cunoaştere bună (Psalmul 111:10). Numai cei nebuni urăsc înţelepciunea şi disciplina (Proverbe 1:7). Frica de Domnul duce spre viaţă, odihnă, pace şi mulţumire (Proverbe 19:23). Este izvorul vieţii (Proverbe 14:27) , ne oferă protecţie şi un loc sigur pentru noi (Proverbe 14:26).

Aşadar, oricine poate înţelege că frica de Dumnezeu ar trebui încurajată. Totuşi, cel de-al doilea tip de frică menţionat în Biblie, nu este deloc benefic. Acesta este “duhul fricii” menţionat în 2 Timotei 1:7: “ Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă ”. Un duh plin de frică şi timiditate nu vine de la Dumnezeu.

Totuşi, uneori ne este frică, alteori acest “duh de frică” ne copleşeşte şi ca să-l putem învinge trebuie să ne încredem şi să-L iubim pe deplin pe Dumnezeu. “În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste.” (1 Ioan 4:18).

Nimeni nu e perfect, iar Dumnezeu ştie asta. De aceea, El a presărat în mod intenţionat pe paginile Bibliei încurajări care să ne ajute în lupta noastră cu duhul fricii. Începând cu cartea Genesa şi continuând până la cartea Apocalipsa, Dumnezeu ne reaminteşte “Nu te teme”.

De exemplu, , Isaia 41:10 ne încurajează : “Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” Adesea ne temem de viitor şi de ce ni s-ar putea întâmpla.

Însă Iisus ne aminteşte că Dumnezeu poartă de grijă păsărilor cerului, aşadar nu va purta cu mult mai mult El de grijă copiilor Săi? “Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii” (Matei 10:31). Doar aceste câteva versete acoperă multe feluri de temeri.

Dumnezeu ne spune să nu ne temem că suntem singuri, că suntem prea slabi, că nu suntem auziţi sau că nu avem cele necesare. Aceste mustrări continuă în întreaga scriptură, acoperind multele aspecte ale “duhului de frică”.

În Psalmul 56:11 psalmistul scrie, “ Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?”. Aceasta este o mărturisire minunată a puterii încrederii în Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă, psalmistul se încrede în Dumnezeu pentru că înţelege şi cunoaşte puterea lui Dumnezeu.

Cheia pentru a învinge frica, deci, este încrederea totală, completă în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu este un refuz de a ceda în faţa fricii. Este întoarcere spre Dumnezeu chiar şi în cele mai negre vremuri şi este convingere că El va îndrepta lucrurile. Această încredere vine din cunoaşterea lui Dumnezeu, din cunoaşterea că El e bun.

Odată ce am învăţat să ne punem încrederea în Dumnezeu, nu ne vom mai teme de lucrurile care vor veni împotriva noastră. Vom fi ca psalmistul care a spus cu încredere „ Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.” (Psalmul 5:11).

Citește și Richard Wurmbrand: Există Dumnezeu?(Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului)

Sursa: Fundația Seer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Cuvântul lui Dumnezeu pentru Astăzi -SMEREȘTE-TE!

„Am ridicat ochii spre cer, şi mi-a venit iarăşi mintea la loc” (Daniel 4:34) Dumnezeu ...