Cuvântul lui Dumnezeu pentru Astăzi – DUMNEZEU TE POATE RIDICA

„Cum este lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea” (Ieremia 18:6)

Proorocul Ieremia scrie (18:3-6): „Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care-l făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.

Şi Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea.” Sunt trei lecții importante în această povestire și ar fi bine să ținem cont de ele:

1)Câtă vreme ești disponibil și deschis față de Dumnezeu, El nu te va da la o parte, ci te va modela pentru a te transforma în ceva ce El poate folosi. 2) Când ceilalți te doboară, Dumnezeu te ridică. Olarul nu-și presează lutul, ci îl ridică mereu și îl modelează, în timp ce îl învârtește pe roată.

Dumnezeu va face la fel și cu tine. David a spus: „M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă, şi mi-a întărit paşii.” (Psalmul 40:2) 3) Remarcă ale cui picioare sunt pe roată. Dacă ar fi putut, Satan te-ar fi aruncat demult de pe roată, dar nu poate.

Uită-te sub masă și vei vedea picioarele cui sunt pe roată: ale Olarului! Nimic nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu (vezi Romani 8:39). Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: „Cum este lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea.”

Întrebare: Unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu atunci când suferim?

Răspuns: Biblia ne învaţă faptul că Dumnezeu stăpâneşte peste naţiuni de pe tronul Său din cer (Psalmul 47.8, Isaia 6.1, 66.1, Evrei 4.16). Cu toate că ştim că prezenţa lui Dumnezeu este într-un sens numai în cer, învăţătura Scripturii face de asemenea clar faptul că Dumnezeu este omniprezent (prezent pretutindeni în acelaşi timp).

De la începutul Scripturii, vedem că prezenţa lui Dumnezeu plana pe deasupra pământului, chiar atunci când era pustiu şi gol (Genesa 1.2). Dumnezeu a umplut lumea cu Creaţia Sa şi prezenţa şi gloria Lui continuă să umple întregul pământ (Numeri 14.21).

În toată Scriptura sunt multe exemple în care prezenţa lui Dumnezeu se mişcă pe pământ, interacţionând cu Creaţia Sa (Genesa 3.8, Deuteronomul 23.14, Exodul 3.2, 1 Împăraţi 19.11-18, Luca 1.35, Fapte 16.7). Evrei 4.13 spune: „Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.” Ieremia 23.24 exclamă:

„Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul.” Psalmul 139 este un studiu extraordinar al prezenţei lui Dumnezeu.

Unde este Dumnezeu?

Dacă eşti un credincios care crede în Isus Cristos, Dumnezeu este cu tine, lângă tine, deasupra ta şi în tine. Prezenţa lui Dumnezeu şi grija Lui vigilentă nu te părăseşte niciodată.

Dacă nu eşti un credincios în Isus Cristos, Dumnezeu este chiar în faţa ta, invitându-te, atrăgându-te, oferindu-ţi dragostea, îndurarea şi harul pe care tânjeşte să ţi le dea. Dacă nu eşti sigur de relaţia ta cu Dumnezeu prin Isus Cristos, te rugăm să citeşti articolul nostru „Cum să ajung să fiu drept înaintea lui Dumnezeu?”

Poate că o întrebare mai bună decât „Unde este Dumnezeu?” este „Unde te afli tu, în relaţie cu Dumnezeu?”

Unde este Dumnezeu atunci când suferim?
Se pare că dorim să ştim răspunsul la această întrebare mai ales atunci când trecem prin încercări dureroase sau când suntem atacaţi de îndoială. Chiar Isus, în timpul crucificării, a întrebat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27.46).

Pentru cei care priveau în acel moment, cât şi pentru cei care citesc relatarea pentru prima dată, pare că Dumnezeu L-a părăsit pe Isus, aşa că e normal să tragem concluzia că ne va părăsi şi pe noi în momentele cele mai întunecate prin care trecem.

Totuşi, dacă vom continua să observăm cu atenţie evenimentele care au urmat după răstignire, iese la iveală adevărul că nimic nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu, nici chiar moartea (Romani 8.37-39). După ce Isus a fost răstignit, a fost glorificat (1 Petru 1.21, Marcu 16.6, 19, Romani 4.24-25).

Fie şi numai din acest exemplu, putem fi siguri că atunci când nu simţim prezenţa lui Dumnezeu în durerea noastră, totuşi, putem crede promisiunea Lui că niciodată nu ne va lăsa, nici nu ne va părăsi (Evrei 13.5). „Uneori Dumnezeu îngăduie ceea ce urăşte, ca să îndeplinească ceea ce iubeşte.” (Joni Erickson Tada)

Ne încredem în faptul că Dumnezeu nu minte, niciodată nu Se schimbă şi Cuvântul Lui rămâne adevărat pentru totdeauna (Numeri 23.19, 1 Samuel 15.29, Psalmul 110.4, Maleahi 3.6, Evrei 7.21, 13.8, Iacov 1.17, 1 Petru 1.25).

În situaţiile dureroase nu ne pierdem inima, pentru că trăim prin credinţa în fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, fără să ne punem încrederea în ceea ce se vede sau se poate percepe.

Ne încredem în Dumnezeu că suferinţele noastre uşoare şi trecătoare strâng pentru noi o glorie veşnică ce întrece cu mult toată suferinţa pe care o vom îndura pe acest pământ.

Aşa că ne aţintim privirile nu la ceea ce se vede, ci la ceea ce nu se vede, pentru că ştim şi credem că ceea ce se vede e trecător, dar ceea ce nu se vede e veşnic (2 Corinteni 4.16-18, 5.7).

Ne încredem, de asemenea, în Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că El în permanenţă face ca lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care Îl iubesc şi care au fost chemaţi după planul Său (Romani 8.28).

Chiar dacă nu vedem întotdeauna finalul bun înspre care Dumnezeu îndreaptă lucrurile, putem fi siguri că va veni un timp în care vom înţelege şi vom vedea lucrurile mai clar.

Viaţa noastră e ca o cuvertură lucrată manual. Dacă te uiţi pe spatele acesteia, tot ceea ce vezi e o dezordine de noduri şi capete de aţe care atârnă peste tot. E foarte neatrăgătoare şi pare să nu existe nicio noimă în toată lucrarea.

Dar atunci când întorci lucrarea pe faţă, vezi cum cel care a făcut-o a ţesut cu îndemânare laolaltă fiecare fir, ca să realizeze o frumoasă creaţie, lucru care se aseamănă mult cu viaţa unui credincios (Isaia 64.8). Trăim cu o înţelegere limitată a lucrurilor lui Dumnezeu.

Totuşi, vine o zi când vom cunoaşte şi vom înţelege toate lucrurile (Iov 37.5, Isaia 40.28, Eclesiastul 11.5, 1 Corinteni 13.12, 1 Ioan 3.2). Unde este Dumnezeu atunci când suferim? Mesajul pe care trebuie să îl iei cu tine atunci când treci prin momente grele este că atunci când nu-I poţi vedea mâna, te poţi încrede în inima Lui, ştiind în mod cert că El nu te-a abandonat.

Când pare că nu mai ai puteri proprii, atunci te poţi odihni mai deplin în prezenţa Lui, ştiind că puterea Lui e făcută desăvârşită în slăbiciunea ta (2 Corinteni 12.9-10).

Citește și…

1.Cuvântul lui Dumnezeu pentru Astăzi – TE POȚI SCHIMBA

2.Richard Wurmbrand: Există Dumnezeu?(Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului)

3.Sora lui Ronaldo afirmă că este crestina și vorbește deschis despre credința ei

4.MĂRTURIE PUTERNICA: Fiica unui conducator musulman L-a acceptat pe Isus Hristos: Totul A Pornit De La Un Verset Biblia

5.MARTURIE: Teroriștii au rămas socați când au văzut cum îngerii protejau un creștin

Sursa: Fundatia Seer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Cuvântul lui Dumnezeu pentru Astăzi -SMEREȘTE-TE!

„Am ridicat ochii spre cer, şi mi-a venit iarăşi mintea la loc” (Daniel 4:34) Dumnezeu ...