Cum intră demonii? (8)

Demonii pot intra PRIN IMPLICAŢII ÎN OCULTISM

O persoană se pune singură în pericol când se identifică deliberat sau din curiozitate cu oricare din formele de ocultism. Scriptura ne spune clar să nu ne implicăm în ocultism şi ne înştiinţează care sunt consecinţele în Deuteronom capitolul 18, versetele 9-14:

După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care săşi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.

Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta.”

Ghicitoria este căutarea unei revelaţii din alte surse supranaturale decât Duhul Sfânt. Vrăjitoria sau magia neagră îi afectează şi aduce sub control pe oameni prin folosirea descântecelor, a blestemelor, hipnozei, vrăjilor, muzicii, drogurilor, etc.

Dacă tu ai fost implicat în oricare din formele de ocultism, trebuie să mărturiseşti acest lucru Domnului şi să renunţi la orice duh rău care a intrat în viaţa ta prin acea implicare. A păşi în lumea ocultă înseamnă a începe colaborarea cu Satan şi scopurile lui.

Cei care au fost implicaţi adânc în ocultism, au de dus lupte mari pentru a deveni complet liberi.

Cartea Leviticului ne oferă de asemenea avertizări ferme împotriva implicării în ocultism: „Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.”(Levitic 19:31)

„Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia, şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.” (Levitic 20:6)

Activităţile oculte au devenit „la modă” în zilele noastre. Practici care erau cândva dezaprobate şi făcute în secret, acum sunt expuse în mod deschis invitând şi atrăgând în capcană pe cei neavertizaţi.

Cărţi şi obiecte oculte pot fi cumpărate în librării şi oameni de toate vârstele sunt înşelaţi şi duşi în eroare, departe de adevărul şi viaţa care pot fi găsite doar în Cristos. Noi trebuie să rupem orice legătură şi să ne îndepărtăm atât de persoanele, cât şi de lucrurile care fac parte din acest domeniu.

În Fapte capitolul 19, citim despre aceia care s-au întors la Cristos de pe căile ocultismului: „Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, şi-au adus cărţile, şi le-au ars înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi.” (Fapte 19: 18,19)

Chiar dacă nu am fost implicaţi în mod voit în practici oculte, totuşi cărţile şi obiectele legate de ocultism din casele noastre ne pot aduce sub o anumită influenţă satanică. Vizitând nişte prieteni creştini într-o seară, am simţit în casa lor o prezenţă demonică. Apoi am observat în colţul camerei lor de odihnă multe suveniruri şi obiecte de cult din Papua Noua Guinee, legate de ritualuri demonice.

Atunci am devenit conştient că sursa prezenţei demonice simţite era în acele obiecte. Câteva zile mai târziu după acest incident, le-am împărtăşit familiei respective sentimentele mele, încurajându-i să distrugă acele obiecte.

Ei s-au hotărât împreună că aceasta ar fi fost cea mai bună decizie şi au înlăturat acele obiecte din casa lor. Imediat s-a simţit că s-a ridicat o greutate care plana asupra căminului lor de aproape douăzeci de ani, iar membrii familiei au experimentat o libertate lăuntrică nouă.

Mulţi creştini îşi aduc acasă diferite suveniruri când se întorc din vacanţele lor sau din bazele de misiune, fără să-şi dea seama că acele fetişuri şi sculpturi de idoli sau animale la care unii oameni se închină, sunt asociate cu duhuri rele. Trebuie să distrugem şi să rupem orice legătură cu aceste lucruri.

Domeniul vrăjitoriei este mult mai extins decât îşi imaginează mulţi oameni. Acesta cuprinde tot ceea ce încearcă să-i controleze pe oameni, manipulându-i să facă orice vrei tu, prin puteri spirituale, altele decât Duhul Sfânt. Se poate ca un părinte să-şi domine copilul, un soţ să-şi domine soţia sau un pastor să-şi domine biserica, fără ca aceştia să fie conştienţi că încercarea lor de a ţine situaţia sub control permite accesul altor puteri spirituale diferite de cea a Duhului Sfânt.

Există o putere şi o conducere stabilită de Dumnezeu care trebuie să fie exercitată, dar noi nu trebuie să trecem peste responsabilităţile hotărâte de Dumnezeu, cooperând cu activităţi demonice. Atunci când noi depăşim aceste responsabilităţi intrăm în domeniul vrăjitoriei.

Cunosc o femeie creştină de vârstă mijlocie, care locuieşte în aceeaşi casă cu părinţii creştini. Încă din copilărie, mama ei a dominat-o şi o domină şi acum în acum în aşa măsură, încât ea este incapabilă să trăiască fără „mama”, nereuşind să se căsătorească şi să trăiască o viaţă normală. Ea se află sub o dominaţie puternică, nefiindu-i permis să se maturizeze.

Mama acestei femei poate fi numită vrăjitoare, deşi, fără îndoială ar fi îngrozită dacă ar fi confruntată cu o asemenea învinuire.

A fost o perioadă în viaţa noastră când am fost membri unei biserici dominate de un pastor bine intenţionat. Neavând ungerea Duhului Sfânt, el făcea totul prin „puterea lui”, impunându-şi standardele legaliste de sfinţenie.

Ca urmare a acestui fapt, se simţea o greutate peste întreaga biserică şi mulţi dintre membri acelei comunităţi trăiau în frică din cauza dominaţiei lui puternice pe care o exercita în numele lui Dumnezeu. Plecam întotdeauna într-o atmosferă de descurajare după întâlnirile duminicale şi nu pot să-mi amintesc dacă am fost vreodată zidit spiritual de slujirea lui. În mod inconştient, acest pastor a permis accesul forţelor demonice în slujirea lui, rezultând moarte spirituală în loc de viaţă spirituală.

Este posibil ca cineva să se afle sub dominaţia unei persoane sau a mai multor persoane cu care a avut relaţii sexuale ilegale în trecut. Noi ne-am rugat pentru eliberarea multor persoane aflate sub astfel de stăpânire.

Aceste legături fie că împiedicau dezvoltarea unor relaţii normale şi sănătoase în căsătorie, fie că împiedicau acea persoană să înceapă o prietenie care să se finalizeze prin căsătorie.

Dacă suntem vinovaţi că am dominat pe cineva, trebuie să ne pocăim de acest păcat şi să cerem eliberarea de toate forţele demonice care au acţionat prin noi. Avem nevoie de înţelepciune din partea lui Dumnezeu pentru a şti cum să acţionăm cel mai bine, mai ales atunci când sunt implicaţi membri din familie.

Să ne rupem de orice legătură cu lumea ocultă, pentru a nu permite duhurilor rele să ne lege. Noi aparţinem Împărăţiei Luminii şi suntem chemaţi să umblăm în lumină.

Material extras din cartea „Creștine, eliberează-te!” de Graham Powell, carte care tratează eliberarea unui creștin din puterea celui rău. Comandă cartea de aici, iar DVD-ul care conține 4 seminarii de aici.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/eliberare/8034-cum-intra-demonii#ixzz52wXYk9kJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Un pastor sa deghizat in cerșetor iata reactia AȘA zisilor crestini

Pastorul american Jeremiah Stepeek s-a mascat intr-un cersetor murdar si s-a dus la serviciul divin ...