Costel Ghioanca | Pericolul apostaziei, sau „încremenirea în necredință” | Evrei 6:1-8

„De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte și a credinţei în Dumnezeu,

învăţătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor și despre judecata veșnică.

Și vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminaţi odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au căzut,

este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăși și aduși la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit.”

Evrei‬ ‭6:1-6‬ ‭VDC‬‬