COMUNICAT: Cultul Creștin Penticostal din România

CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL

BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA

Str. Carol Davila 81, sector 5, Bucuresti, tel. /fax: 021/3119295; 0314054542

COMUNICAT

Având în vedere Decretul 195 din 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României şi

Ordonanta militară nr.1 din 17 martie 2020, care prevede că se suspendă activitățile religioase în spații închise şi se

interzice organizarea şi desfāşurarea evenimentelor care presupun participarea a peste 100 persoane în spații deschise, pentru combaterea coronavirusului COVID-19, Comitetul Executiv al Cultului Creştin Penticostal face următoarele recomandäări:

In aceste vremuri extrem de grele pe care le trăim, când nu ne putem aduna în lãcaşurile noastre de închinare, credincioşii sunt chemați să caute în familie părtāşia cu Dumnezeu prin rugăãciune, post şi aprofundarea

Seripturii, deplin încredintați că Domnul Isus este între noi. Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în

Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20).

Bisericile care organizează slujbe în spații deschise sunt îndemnate să respecte cu strictețe prevederile din

Ordonanța mai sus menționată.

Conştienți că multe biserici penticostale din tară şi din diaspora au programat zile speciale de post şi

rugăciune, îi chemăm pe toți credincioşii din bisericile penticostale la post şi rugãciune în fiecare zi de joi, până când ne vom putea aduna din nou în casele noastre de rugăciune. fi vom cere lui Dumnezeu în mod deosebit să ne protejeze pe noi și familiile noastre, pe oamenii din tara noastră şi pe toți românii, oriunde s-ar afla aceştia.

Dorim să ne rugăm pentru cei ce conduc România, pentru cei chemați să ia decizii importante în următoarea perioadă, precum şi pentru cadrele medicale care sunt în prima linie a luptei cu virusul pandemiei COVID- 19. Să ne smerim, să venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu şi să ne rugăm asemenea profetului Daniel:

,Ascultă, Doamne! lartă, Doamne! la aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine,

Dumnezeul meu. Căci Numele Tău este chenmat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău” (Daniel 9:19).

Ca oameni care se încred în Dumnezeu, să nu lăsăm ca frica şi îngrijorările să ne cuprindă inimile, ci să rămânem pe deplin încredințați că nimic nu se întâmplă fără voia Domnului, care a spus: , Cât despre voi, până şi perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți” (Matei 10:30-31).

Să fim gata să ne implicăm în ajutorarea celor bolnavi şi a celor în nevoi, oferindu-le sprijin spiritual şi material. De asemenea, călăuziți de Duhul Sfänt, să le prezentăm oamenilor pe Domnul Isus Cristos, care poate mântui sufletele şi poate să dea un viitor şi o nădejde.

li rugăm pe toți pastorii şi slujitorii bisericilor penticostale sã-i informeze pe credincioşi cu privire la continutul acestui Comunicat și să-i motiveze la rugăciune, post şi apropiere de Dumnezeu.

Dumnezeu să-şi arate bunătatea și îndurarea față de noi, familiile noastre, bisericile noastre şi țara noastră!

Comitetul Executiv al Cultului Creştin Penticostal din România