Cercetătorii NASA dovedesc autencitatea Bibliei

Oamenii de știință inspectau poziția mai multor obiecte spațiale, inclusiv a soarelui, a lunii și a planetelor în 100 și 1000 de ani. Acest lucru este făcut regulat pentru a preveni ciocnirea sateliților noștri cu orbitele planetelor, când au constatat un lucru neobișnuit, potrivit descrieri.ro.

În timp ce efectuau calcule pe un calculator, au intrat în confuzie deoarece o zi din trecut nu le ieșea la socoteală. Ceva era greșit, dar nu înțelegeau, unde. Fie datele introduse, fie rezultatele erau greșite; așa că au oprit totul și au trimis după cei de la departamentul de service. Rezultatul a fost că oamenii de știință au concluzionat, că undeva în spațiu, o zi lipsea în timpul trecut!

Nimeni nu a putut aduce soluționarea, până când un creștin nu a explicat că, în școala duminicală pe care o frecventa când era copil, li s-a spus despre Soarele care a stat nemișcat. Desigur, nimeni nu a crezut, dar când omul a luat Biblia, a deschis cartea lui Iosua și o declarație destul de absurdă a început să capete sens.
Au citit pasajul care spunea așa:

Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale şi niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta.” (Iosua 10:8)
Iosua era îngrijorat pentru că el și oamenii de război care erau cu el, fuseseră înconjurați de inamic și dacă ar fi căzut întunericul, ar fi fost învinși. Așa că Iosua a rugat pe Domnul să țină soarele nemișcat!

Apoi au citit mai departe: „ Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt mersul, Până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului?Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. (Iosua 10:1)

Cercetătorii NASA, au ajuns la concluzia că aceasta a fost ziua care lipsește. Ei au verificat minuțios calculele de pe calculator și au constatat că lipseau de fapt, 23 de ore și 20 de minute, timp care  nu însumează 24 de ore, adică chiar o zi întreagă, ca și în cartea lui Iosua.

Mergând la textul biblic și recitindu-l, au văzut că era scris: „ aproape o zi”, aceasta însemnând că nu era vorba despre o zi întreagă. Deși Biblia avea dreptate, unde puteau fi cele 40 de minute, care adăugate la cele 23 de ore și 20 de minute, ar fi făcut o zi întragă?  Nu aveau cum să dispară. Trebuiau și ele găsite, deoarece lipsa lor ar fi putut crea  probleme în următorii 1000 de ani.

Creștinul și-a amintit apoi un loc din Biblie, unde scria despre faptul că soarele a mers înapoi. Din nou nu a fost crezut pânăce au descis Biblia, care le-a dovedit că greșesc și de această dată.

Ezechia a fost vizitat pe patul de moarte, de prorocul Isaia, care i-a spus din partea lui Dumnezeu că i-a mai adăgat un timp de 15 ani, la viața sa. Ezechia a cerut un semn ca și dovadă că ce i s-a spus este adevărat, semnul fiind acela ca soarele să se dea înapoi cu 10  trepte (grade).

 „Şi iată semnul din partea Domnului după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: «Voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz.» Şi soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se coborâse.”(Isaia 38:7,8)

10 grade = 40 de minute
Astfel, cele 23 de ore și 20 de minute de la Iosua, adunate cu cele 10 trepte (grade) de la Ezechiel, au însumat 24 de ore, exact ziua care nu ieșea la socoteală! Concluzia? Biblia este adevărată! Ce măreț Dumnezeu avem!