Predici

Perla din palma Tatălui

Copii așteptau nerăbdatori să apară Moș Niculaie cu ale lui frumoase cadouri. Spre sfârșitul zilei, când ninsoarea se așezase părând un covor alb pe străzile deja pustii, urmele Moșului produsereă o bucurie frenetică in orfelinatul parcă readus la viață de speranța apariției sale. Moș Niculaie în mijlocul celei mai încăpătoare camere din orfelinat începu a-și descărca sacul său plin de ...

Read More »

De la 1 ianuarie 2019, românilor li se va implanta cipul subcutanat! Copiii vor fi primii vizați

De la 1 ianuarie 2019, românilor li se va implanta cipul subcutanat! Copiii vor fi primii vizați Din luna ianuarie 2019, românilor li se va implanta cipul subcutanat, iar copiii vor fi primii vizați! Asta li se va întâmpla românilor din Italia, a treia ţară, după Statele Unite ale Americii şi Elveţia, care anunţă oficial că, începând din anul 2019, ...

Read More »

Revelaţia Divinã Semnul Fiarei (666)

Şi i s-a dat ei sã însufle duh chipului fiarei,ca chipul fiarei sã şi grãiascã şi sã omoare pe toţi cîţi nu se vor închina chipului fiarei. 13:16 Şi ea îi sileşte pe toţi,pe cei mici şi pe cei mari,şi pe cei bogaţi şi pe cei sãraci,şi pe cei slobozi şi pe cei robi,ca sã-şi punã semn pe mîna lor ...

Read More »

Richard Wurmbrand – Predici din celula singuratică

În fiecare noapte, în celula întunecoasă, eu predicam unui auditoriu nevăzut. Eram obişnuit cu acest auditoriu, chiar atunci când fusesem liber.  În 1 Petru 1.12 stă scris că îngerii doresc să privească la predicarea Evangheliei. Ori de câte ori predicam în biserici, eram conştient că erau de faţă nu numai oameni , ci şi îngeri (căci unde s-ar putea afla ...

Read More »

Iacob Berghianu – De la Declarațiile Balfour (1917) și Trump (2017) la Al Treilea Templu Evreiesc

De la Declarațiile Balfour (1917) și Trump (2017) la Al Treilea Templu Evreiesc, în a 70-a săptămână danielică ! Bun găsit, dragi telespectatori! Și un an și o întreagă viață sub binecuvântarea lui Dumnezeu ! În episodul de față ne vom referi la conținutul și la relevanța biblică a Declarațiilor Balfour (1917) și Trump (2017) cu privire la Israel și ...

Read More »

Iubire de bani sau iubire de Dumnezeu în 2018

Cei vei căuta în anul acesta nou, în ce te vei încrede, ce vei aduna? Bani și faimă, plăceri și încredere în sine sau prezența lui Dumnezecare binecuvintează ca în somn. Mulți își fac planuri la început de an, planuri de a izbuti mai mult în afaceri, dar planurile acestea de multe ori Îl exclud pe Dumnezeu. Planurile acestea nu ...

Read More »

PERICOLUL MIȘCĂRII CARISMATICE

Apărută în mediul evanghelic, mișcarea carismatică s-a extins în mai toate mediile și denominațiile creștine și a devenit în cele din urmă podul ecumenismului modern. În aparență, valorile carismatice se suprapun celor penticostale. Doar în aparență! Cei ce mă cunosc știu că sunt născut penticostal, crescut penticostal și ireversibil penticostal. Dar exagerările, infatuările și ereziile acestui curent mă indispun profund. ...

Read More »

Porniți. Doar înainte! – de Nicolae.Geantă

Exod 14:15 – „Spune copiilor lui Israel să pornească înainte”. Israel e la marginea Mării Roșii. În spate rămâne Egiptul, Faraon, tornada de mânie. Înainte e Marea Roșie. Cu tsunamiurile ei. Inaccesibil. Dar dincolo de mare e Canaanul. Libertatea. Teama își face cuib în inimi. Se opresc. Vociferează înspăimântați. ”O să murim!”. ”Domnul se va lupta pentru voi! Voi decât ...

Read More »

Alege cu înțelepciune – Florin Ianovici

Isaia 30:15 „Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: ,În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Dar n-aţi voit!’ După o perioadă de rugăciune și căutarea a voii lui Dumnezeu pentru începutul de an, am ajuns la înțelegerea faptului că Duhul Sfânt vrea să lucreze în noi: Liniște. Să învățăm ...

Read More »