36 minuni uimitoare pe care Isus le-a făcut

1. Isus transformă apa în vin

„A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.” Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.” Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.” Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al iudeilor; și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă.” Și le-au umplut până sus. „Scoateţi acum”, le-a zis El, „și aduceţi nunului.” Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin (el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă, care scoseseră apa, știau), a chemat pe mire și i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun, dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.””
‭‭Ioan‬ ‭2:1-10‬ ‭VDC‬‬

2. Isus vindecă fiul slujbas Regal

„După aceste două zile, Isus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. Căci El Însuși spusese că un proroc nu este preţuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci fuseseră și ei la praznic. Isus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la El și L-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte. Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne și minuni, cu niciun chip nu credeţi!” Slujbașul împărătesc I-a zis: „Doamne, vino până nu moare micuţul meu.” „Du-te”, i-a zis Isus, „fiul tău trăiește.” Și omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei i-au zis: „Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile.” Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tău trăiește.” Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Isus după ce S-a întors din Iudeea în Galileea.”
‭‭Ioan‬ ‭4:43-54‬ ‭VDC‬‬

3. Isus vindecă un om posedat de un demon sau de un spirit

„S-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăţa pe oameni în ziua Sabatului. Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: „Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești: Sfântul lui Dumnezeu.” Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși afară din omul acesta!” Și dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toţi au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alţii: „Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate, și ele ies afară!””
‭‭Luca‬ ‭4:31-36‬ ‭VDC‬‬

4. Isus vindecă soacra lui Simon-Petru

Când Isus a intrat în casa lui Petru, a văzut-o pe socra lui Petru așezat în pat cu o febră. El ia atins mâna și febra a părăsit-o și sa ridicat și a început să-l aștepte. Matei 8: 14-15 De asemenea, descris în Marcu 1: 29-31 și Luca 4: 38-39

5. Isus vindecă bolnavii în timpul seara

16 Cind a venit seara, au fost adusi la el multi oameni, care erau posedati de demoni, si a izbavit duhurile cu un cuvant si a vindecat pe toti cei bolnavi. 17 Aceasta a fost pentru a împlini ceea ce sa spus prin proorocul Isaia: „El ne-a luat neputințele și ne-a purtat bolile noastre” (Matei 8: 16-17 Marcu 1: 32-34 și Luca 4: 40-41

6. Primul pescuit miraculos de pește

Într-o zi, când Isus stătea lângă Lacul Genesaret, oamenii se strângeau în jurul lui și ascultaseră cuvântul lui Dumnezeu. A văzut la marginea apei două bărci, lăsate acolo de pescarii care își spălau plasele. A intrat într-una din bărci, cea a lui Simon, și ia cerut să scoată un pic de pe țărm. Apoi sa așezat și a învățat pe oameni din barcă. Când a terminat să vorbească, a zis lui Simon: „Scoate-te în apă adâncă și dă-ți jos plasele pentru o prindere.” Simon a răspuns: „Învățătorule, am lucrat din greu toată noaptea și nu am prins nimic. Dar pentru că așa spui, voi lăsa jos plasele. „Când au făcut-o, au prins un număr atât de mare de pești pe care plasele lor au început să le spargă. Așa că au semnalat partenerii lor în cealaltă barcă să vină și să-i ajute, și au venit și au umplut ambele ambarcațiuni atât de pline încât au început să se scufunde. Când Simon Petru a văzut acest lucru, a căzut la genunchii lui Isus și a spus: „Pleacă de la Mine, Doamne; Eu sunt un om păcătos! „Căci el și tovarășii săi au fost uimiți de prinderea peștilor pe care i-au luat și au fost și Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, partenerii lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum înainte veți pescui oamenii. „Ei au tras bărcile pe țărm, au lăsat totul și l-au urmat. ~ Luca 5: 1-11 „Și-au tras bărcile pe țărm, au lăsat totul și l-au urmat. ~ Luca 5: 1-11 „Și-au tras bărcile pe țărm, au lăsat totul și l-au urmat. ~ Luca 5: 1-11

7. Isus vindecă un om cu lepra

În timp ce Isus era într-unul din orașe, a venit un om care era acoperit de lepra. Când la văzut pe Isus, a căzut cu fața la pământ și la rugat: „Doamne, dacă vrei, poți să mă faci curat.” Isus și-a întins mâna și la atins pe om. „Sunt dispus”, a spus el. „Fii curat!” Și imediat lepra l -a părăsit. Atunci Isus ia poruncit: „Nu spuneți nimănui, ci du-te, arătați-vă preotului și aduceți jertfele pe care Moise le-a poruncit pentru curățirea voastră ca o mărturie pentru ei”. Luca 5: 12-14 descrisă și în Matei 8: 1-4 și Marcu 1: 40-45

8. Isus vindecă un servitor al Centurionului

Când Isus a intrat în Capernaum, a venit la el un centurion, cerând ajutor. „Doamne”, a spus el, „servitorul meu se află acasă paralizat, suferind cu teribilitate”. Isus ia spus: „Să vin și să-l vindec?” Scentul a răspuns: „Doamne, nu merit să vă fi venit sub acoperiş. Dar spuneți cuvintele și servitorul meu va fi vindecat. Căci eu însumi sunt un om sub autoritate, cu soldați sub mine. Spun acest lucru: „Du-te” și el pleacă; și că unul, „Veniți”, vine și el. Spun robului meu: „Fă-o așa” și el o face. „Când Isus a auzit aceste lucruri, a fost uimit și ia spus celor ce-l urmau:” Adevărat vă spun că n-am găsit pe cineva în Israel cu o asemenea credință. Vă spun că mulți vor veni dinspre răsărit și de la apus și vor lua locurile lor la ospăț cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Dar subiecții împărăției vor fi aruncați afară, în întuneric, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. „Apoi Isus a zis sutienului:” Du-te! Să se facă așa cum ați crezut că va fi. „Și robul său a fost vindecat în acel moment. ~ Matei 8: 5-13 de asemenea descris în Luca 7: 1-10

 9. Isus vindecă un paralizant

Câteva zile mai târziu, când Isus a intrat din nou în Capernaum, poporul a auzit că a venit acasă. Ei s-au adunat în număr atât de mare încât nu mai rămăsese nici o cameră, nici chiar în afara ușii, și le-a predicat cuvântul. Unii oameni au venit, aducând la el un om paralizat, purtat de patru dintre ei. Din moment ce nu l-au putut lăsa la Isus din cauza mulțimii, au făcut o deschidere în acoperișul de deasupra lui Isus prin săpare prin ea și apoi coborât covorul pe care omul se culcase. Când Isus și-a văzut credința, el ia spus paralizatului: „Fiul, păcatele tale sunt iertate.” Unii învățători ai Legii stăteau acolo, gândindu-se la ei înșiși: „De ce vorbește acest om așa? El blasfemiază! Cine poate ierta păcatele, dar numai pe Dumnezeu? „Iisus imediat a știut în spiritul său că acestea erau ceea ce gândeau în inimile lor și le-a spus: „De ce gândiți aceste lucruri? Care este mai ușor: să spui acestui paralizat, „păcatele tale sunt iertate” sau să spui: „Ridică-te, ia-ți covorașul și umbla”? Dar vreau ca tu să știi că Fiul Omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele. „Așa a zis bărbatului:” Îți spun, ridică-te, du-te și întoarce-te acasă. „Sa sculat, și au ieșit în plină viziune asupra lor. Acest lucru a uimit pe toată lumea și l-au lăudat pe Dumnezeu spunând: „N-am văzut niciodată așa ceva!” Marcu 2: 1-12 descris de asemenea în Matei 9: 1-8 și Luca 5: 17-12 și-a luat covorașul și a ieșit în vizorul lor. Acest lucru a uimit pe toată lumea și l-au lăudat pe Dumnezeu spunând: „N-am văzut niciodată așa ceva!” Marcu 2: 1-12 descris de asemenea în Matei 9: 1-8 și Luca 5: 17-12 și-a luat covorașul și a ieșit în vizorul lor. Acest lucru a uimit pe toată lumea și l-au lăudat pe Dumnezeu spunând: „N-am văzut niciodată așa ceva!” Marcu 2: 1-12 descris de asemenea în Matei 9: 1-8 și Luca 5: 17-12

10. Isus vindecă mîna paralizată a omului

Într-un alt Sabat a intrat în sinagogă și a învățat, și acolo era un bărbat a cărui mâna dreaptă era scârțâită. Fariseii și învățătorii legii căutau un motiv să îl acuze pe Isus, așa că îl urmăreaau îndeaproape pentru a vedea dacă se va vindeca în Sabat. Dar Isus știa ce gândeau și le spunea omului cu mâna spartă: „Ridică-te și stai în fața tuturor!” Și sa ridicat și a stat acolo. Apoi Isus le-a zis: „Eu vă întreb, care este legea în ziua Sabatului: să faceți binele sau să faceți răul, să salvați viața sau să-l distrugeți?” El sa uitat în jurul tuturor și a zis bărbatului: Întinde-ți mâna. „A făcut-o și mâna a fost complet restaurată. Dar fariseii și învățătorii legii erau furioși și începu să discute între ei ce ar putea face lui Isus. ~ Luca 6: 6-11, de asemenea, descris în Matei 12:

11. Isus ridică un fiu al văduvei

Curând după aceea, Isus a mers într-un oraș numit Nain, iar ucenicii și o mulțime mare au mers împreună cu el. Când se apropia de poarta cetății, se făcea un mort – singurul fiu al mamei sale, și era văduvă. Și o mulțime mare din oraș era cu ea. Când Domnul a văzut-o, inima sa a ieșit la ea și el a spus: „Nu plânge!” Apoi sa urcat și sa atins de tocătorul pe care-l purtau și purtătorii stau liniștiți. El a spus: „Tăi, vă spun, ridică-te!” Omul mort sa așezat și a început să vorbească și Isus ia dat înapoi mamei sale. Toți erau plini de uimire și lăudau pe Dumnezeu. „Un mare profet a apărut printre noi”, au spus ei. „Dumnezeu a venit să-i ajute pe poporul Său”. Această veste despre Isus sa răspândit în toată Iudea și în țara înconjurătoare. ~ Luca 7: 11-17

12. Isus calmează o furtună

Apoi a intrat în barcă, iar ucenicii L-au urmat. Dintr-o dată o furtună furioasă a apărut pe lac, astfel încât valurile au trecut peste barcă. Dar Isus dormea. Ucenicii au mers și l-au trezit spunând: „Doamne, salvează-ne! O să ne înecăm! „El a răspuns:” Tu de mică credință, de ce te temi atât de tare? „Apoi sa ridicat și a mustrat vânturile și valurile și a fost complet calm. Bărbații erau uimiți și întrebă: „Ce fel de om este asta? Chiar și vânturile și valurile Îl ascultă! „- Matei 8: 23-27, de asemenea, descris în Marcu 4: 35-41 și Luca 8: 22-25

13. Isus aruncă demonii într-o turmă de porci

Când a ajuns la cealaltă parte a regiunii Gadarene, doi oameni posedați de demoni venind din morminte s-au întâlnit cu el. Erau atât de violenți încât nimeni nu putea să treacă pe aici. „Ce vrei cu noi, Fiul lui Dumnezeu?” Strigă ei. „Ai venit aici să ne torturați înainte de timpul stabilit?” La o distanță de ele, o hrănire mare de porci se hrănea. Demonii i-au cerut lui Isus: „Dacă ne scoateți din noi, trimiteți-ne în turma de porci.” El le-a spus: „Du-te!” Au ieșit și au intrat în porci, iar întregul turm vărsat pe malul abrupt lacul și a murit în apă. Cei care se ocupă de porci au fugit, au intrat în oraș și au raportat toate acestea, inclusiv ceea ce sa întâmplat cu oamenii posedați de demoni. ~ Matei 8: 28-33 descris de asemenea în Marcu 5: 1-20 și Luca 8: 26-39

14. Isus vindecă o femeie în mulțime

Doar o femeie care a suferit sângerări timp de doisprezece ani a venit în urma lui și a atins marginea mantalei sale. Ea și-a spus: „Dacă ating doar mantia lui, voi fi vindecată.” Isus sa întors și a văzut-o. „Luați inima, fiică”, a spus el, „credința voastră v-a vindecat”. Și femeia a fost vindecată în acel moment. ~ Matei 9: 20-22 descris de asemenea în Marcu 5: 25-34 și Luca 8: 42-48

15. Isus ridică fiica lui Jairus la viață

Când Isus a trecut din nou cu barca în cealaltă parte a lacului, o mulțime mare sa adunat în jurul său în timp ce se afla lângă lac. Apoi a venit unul dintre conducătorii sinagogii, numit Iair, și când la văzut pe Isus, a căzut la picioarele lui. El a pledat cu sinceritate cu el: „Fiica mea moare. Veniți și puneți-vă mâinile pe ea, ca să fie vindecată și să trăiască. „Isus a mers cu el. O mulțime mare a urmat și a apăsat în jurul lui. […] În timp ce Isus vorbea încă, unii oameni au venit din casa lui Jairus, liderul sinagogii. „Fiica ta e moartă”, au spus ei. „De ce să mai deranjez pe învățător?” Au auzit ce au spus ei, Isus ia spus: „Nu vă temeți; doar să creadă. „El nu la lăsat pe nimeni să-l urmeze decât pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele lui Iacov. Când au venit la casa conducătorului sinagogii, Isus a văzut o agitație, cu oameni plângând și plângând cu voce tare. El a intrat și le-a spus: „De ce toată această tulburare și plâns? Copilul nu este mort, dar adormit. „Dar au râs de el. După ce le-a scos pe toate, a luat tatăl și mama copilului și ucenicii care erau cu el și a intrat acolo unde era copilul. El a luat-o de mână și ia spus: „Talitha koum!” (Ceea ce înseamnă „Fetiță, vă spun, ridică-te!”). Imediat fetița sa ridicat și a început să meargă în jurul ei (avea vreo 12 ani). La aceasta au fost complet uimiți. El a dat ordine stricte să nu lase pe nimeni să știe despre asta și le-a spus să-i dea ceva de mâncare. ~ Marcu 5: 21-24, 35-43, descris de asemenea în Matei 9:18, 23-26 și Luca 8: 40-42, 49-56 Dar au râs de el. După ce le-a scos pe toate, a luat tatăl și mama copilului și ucenicii care erau cu el și a intrat acolo unde era copilul. El a luat-o de mână și ia spus: „Talitha koum!” (Ceea ce înseamnă „Fetiță, vă spun, ridică-te!”). Imediat fetița sa ridicat și a început să meargă în jurul ei (avea vreo 12 ani). La aceasta au fost complet uimiți. El a dat ordine stricte să nu lase pe nimeni să știe despre asta și le-a spus să-i dea ceva de mâncare. ~ Marcu 5: 21-24, 35-43, descris de asemenea în Matei 9:18, 23-26 și Luca 8: 40-42, 49-56 Dar au râs de el. După ce le-a scos pe toate, a luat tatăl și mama copilului și ucenicii care erau cu el și a intrat acolo unde era copilul. El a luat-o de mână și ia spus: „Talitha koum!” (Ceea ce înseamnă „Fetiță, vă spun, ridică-te!”). Imediat fetița sa ridicat și a început să meargă în jurul ei (avea vreo 12 ani). La aceasta au fost complet uimiți. El a dat ordine stricte să nu lase pe nimeni să știe despre asta și le-a spus să-i dea ceva de mâncare. ~ Marcu 5: 21-24, 35-43, descris de asemenea în Matei 9:18, 23-26 și Luca 8: 40-42, 49-56 Imediat fetița sa ridicat și a început să meargă în jurul ei (avea vreo 12 ani). La aceasta au fost complet uimiți. El a dat ordine stricte să nu lase pe nimeni să știe despre asta și le-a spus să-i dea ceva de mâncare. ~ Marcu 5: 21-24, 35-43, descris de asemenea în Matei 9:18, 23-26 și Luca 8: 40-42, 49-56 Imediat fetița sa ridicat și a început să meargă în jurul ei (avea vreo 12 ani). La aceasta au fost complet uimiți. El a dat ordine stricte să nu lase pe nimeni să știe despre asta și le-a spus să-i dea ceva de mâncare. ~ Marcu 5: 21-24, 35-43, descris de asemenea în Matei 9:18, 23-26 și Luca 8: 40-42, 49-56

16. Isus vindecă doi bărbați orbi

După ce Isus a plecat de acolo, doi orbii l-au urmat strigând: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” Când sa dus înăuntru, orbii au venit la el și ia întrebat: „Credeți că Pot să fac asta? „” Da, Doamne, „au răspuns ei. Apoi, le-a atins ochii și a spus: „După credința voastră, lăsați să vi se facă”; și vederea lor a fost restaurată. Isus le-a avertizat cu strictețe: „Vedeți că nimeni nu știe acest lucru.” Dar ei au ieșit afară și au răspândit vestea despre el în toată regiunea. ~ Matei 9: 27-31

17. Isus vindecă un om care nu poate vorbi

În timp ce ieșeau afară, un om care era posedat de demoni și nu putea să vorbească era adus la Isus. Și când demonul a fost alungat, omul care fusese mut a vorbit. Mulțimea a fost uimită și a spus: „Nimic de genul acesta nu a fost văzut niciodată în Israel”. Dar fariseii au spus: „Este prin prințul demonilor dă-i pe demoni” (Matei 9: 32-34

18. Isus vindecă un om care a fost răpit de 38 de ani

După ceva timp, Isus sa urcat la Ierusalim pentru unul dintre festivalurile evreiești. Acum, în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, există o piscină, care în aramaică se numește Bethesda și care este înconjurată de cinci colonade acoperite. Aici, un număr mare de persoane cu dizabilități obișnuiau să mintă – orbul, șchiopul, paralizatul. Unul care a fost acolo a fost invalid timp de treizeci și opt de ani. Când Isus a văzut-o acolo și a aflat că a fost în această stare de mult timp, el la întrebat: „Vrei să te simți bine?” „Domnule,” a răspuns invalidul, „nu am nimeni care să mă ajute la piscină atunci când apa este agitată. În timp ce încerc să intru, altcineva se duce înaintea mea. „Apoi Isus ia zis:” Ridică-te! Luați-vă covorașul și umblați. „La un moment dat omul a fost vindecat; își luă covorașul și se plimba. Ziua în care a avut loc acest lucru a fost un Sabat, și astfel conducătorii evrei au spus omului care fusese vindecat: „Este Sabatul; legea te interzice să-ți ții covorașa. „Dar el a răspuns:” Omul care mi-a făcut bine mi-a zis: „Luați-vă covorul și umblați”. „Deci ei l-au întrebat:” Cine este acest om care va spus să-l ridicați și să umblați? „Omul care a fost vindecat nu știa cine este, pentru că Isus a scăpat în mulțimea care era acolo. Mai târziu, Isus la găsit la templu și ia spus: „Vedeți, sunteți din nou bine. Opriți păcatul sau vă puteți întâmpla ceva mai rău. „Omul a plecat și ia spus liderilor evrei că Isus îl făcuse bine. ~ Ioan 5: 1-15 „Cine este acest om care v-a spus să-l ridicați și să umblați?” Omul care a fost vindecat nu știa cine este, pentru că Isus a scăpat în mulțimea care era acolo. Mai târziu, Isus la găsit la templu și ia spus: „Vedeți, sunteți din nou bine. Opriți păcatul sau vă puteți întâmpla ceva mai rău. „Omul a plecat și ia spus liderilor evrei că Isus îl făcuse bine. ~ Ioan 5: 1-15 „Cine este acest om care v-a spus să-l ridicați și să umblați?” Omul care a fost vindecat nu știa cine este, pentru că Isus a scăpat în mulțimea care era acolo. Mai târziu, Isus la găsit la templu și ia spus: „Vedeți, sunteți din nou bine. Opriți păcatul sau vă puteți întâmpla ceva mai rău. „Omul a plecat și ia spus liderilor evrei că Isus îl făcuse bine. ~ Ioan 5: 1-15

19. Isus Hrănește 5000 de oameni și familiile lor

După-amiaza, cei doisprezece au venit la el și au spus: „Trimiteți mulțimea departe, ca să poată merge în satele înconjurătoare și peisajul rural și să găsească mâncare și cazare, pentru că suntem într-un loc îndepărtat”. ceva ce să mănânce „. Ei au răspuns:” Avem doar cinci pâini și doi pești – dacă nu mergem să cumpăram mâncare pentru toată mulțimea aceasta „(Aproximativ cinci mii de oameni erau acolo). Dar el le-a spus ucenicilor: ei se așează în grupuri de aproximativ cincizeci de persoane „. Ucenicii au făcut așa și toată lumea sa așezat jos. Luând cele cinci pâini și cele două pești și privindu-se până la cer, ia mulțumit și le-a rupt. Apoi le-a dat ucenicilor să le împartă poporului. Toți au mâncat și s-au săturat, iar ucenicii au luat doisprezece coșulețe de bucăți rupte care au rămas. ~ Luca 9: 12-17 Matei 14: 13-21, Marcu 6: 30-44, și Ioan 6:

20. Isus se plimba pe apa

Când a venit seara, discipolii lui au coborât la lac, unde au intrat într-o barcă și au pornit spre lac pentru Capernaum. Până acum era întunecată și Isus nu se alătuseră încă. Un vânt puternic a suflat și apele au devenit dură. Când au zburat cam trei-patru mile, au văzut pe Isus apropiindu-se de barcă, umblând pe apă; și s-au înspăimântat. Dar el le-a spus: „Eu sunt; nu te teme. „Apoi erau dispuși să-l ducă în barcă și imediat barca ajunse la țărm unde se îndreptau. ~ Ioan 6: 16-21 descris, de asemenea, în Matei 14: 22-33 și Marcu 6: 45-52

21. Isus vindecă mulți bolnavi în Genesaret

Când au trecut, au aterizat la Genesaret. Și când oamenii din acel loc l-au recunoscut pe Isus, au trimis cuvânt tuturor țărilor înconjurătoare. Oamenii i-au adus pe toți bolnavii și l-au rugat să-l lase pe bolnav să atingă marginea mantalei sale și toți cei care-l atins au fost vindecați. ~ Matei 14: 34-36, de asemenea, descris în Marcu 6: 53-56

22. Isus vindecă o fată demonică-posedată

Isus a părăsit locul acesta și sa dus în vecinătatea Tirului. Intră în casă și nu dorea ca nimeni să știe; totuși nu și-a putut ascunde prezența. De fapt, de îndată ce a auzit despre el, o femeie a cărei fiică mică era posedată de un spirit impurat a venit și a căzut la picioarele lui. Femeia era un grec, născut în fenic sirian. La rugat pe Isus să-i alunge pe demon din fiica ei. „În primul rând, copiii să mănânce tot ce vor”, a spus el, „pentru că nu este bine să luați pâinea copiilor și să o aruncați câinilor.” „Doamne,” a răspuns ea, „chiar și câinii de sub masă mănâncă frământările copiilor. „Apoi i-a spus:” Pentru un astfel de răspuns, puteți pleca; demonul ți-a părăsit fiica. „Sa dus acasă și a găsit copilul ei culcat pe pat, iar demonul a plecat. ~ Marcu 7: 24-30

23. Isus vindecă un om surd cu un impediment de vorbire

Apoi Isus a plecat din vecinătatea Tirului și a trecut prin Sidon, până la Marea Galileii și în regiunea Decapolisului. Acolo, unii oameni i-au adus un om care era surd și cu greu putea vorbi și l-au rugat pe Isus să-și pună mâna pe el. După ce la luat deoparte, departe de mulțime, Isus și-a pus degetele în urechile omului. Apoi a scuipat și a atins limba bărbatului. Se uita în sus la cer și, cu un oftat profund, îi spuse: „Effata!” (Ceea ce înseamnă „Fii deschis!”). La aceasta, urechile omului au fost deschise, limba sa slăbită și a început să vorbească clar. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui. Dar cu cât a făcut mai mult, cu atât vorbeau mai mult despre asta. Oamenii erau copleșiți de uimire. „A făcut totul bine”, au spus ei. „El chiar face ca surzii să audă și mutul să vorbească.” Marcu 7: 31-37

24. Isus hrănește 4000

Isus ia spus ucenicilor săi și a spus: „Am milă pentru acești oameni; au fost deja cu mine trei zile și nu au nimic de mâncat. Nu vreau să le trimit foame sau pot să se prăbușească pe drum. „Ucenicii lui au răspuns:” Unde am putea obține suficientă pâine în acest loc îndepărtat pentru a hrăni o mulțime de oameni? „” Câte pâini ai? ” Isus a întrebat. „Șapte”, au răspuns ei, „și câteva pești mici.” El le-a spus mulțimii să se așeze pe pământ. Apoi a luat cele șapte pâini și peștele, și când a mulțumit, le-a rupt și le-a dat ucenicilor și ei, la rândul lor, către popor. Toți mâncau și erau mulțumiți. Apoi ucenicii au luat șapte coșulețe de piese care au rămas. Numărul celor ce mâncau era de patru mii de oameni, pe lângă femei și copii. ~ Matei 15: 32-38, de asemenea, descris în Marcu 8: 1-13

25. Isus vindecă un om orb la Betsaida

Au venit la Betsaida, iar unii oameni au adus un orb și l-au rugat pe Isus să-l atingă. A luat omul orb de mână și la condus în afara satului. Când a scuipat ochii omului și ia pus mâna pe el, Isus a întrebat: „Vezi ceva?” El a ridicat ochii și a zis: „Văd oameni; arătau ca niște copaci care se plimbau în jur. „Isus și-a pus mâna pe ochii omului. Apoi ochii lui au fost deschiși, vederea lui a fost restaurată și el a văzut totul clar. Isus la trimis acasă, spunând: „Nici măcar să nu intri în sat” (Marcu 8: 22-26)

26. Isus vindecă un om născut născut

Când a mers, a văzut un om orb de la naștere. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Rabbi, care a păcătuit, omul acesta sau părinții săi, că sa născut orb?” „Nici acest om și nici părinții lui nu au păcătuit”, a spus Isus, „dar acest lucru sa întâmplat pentru ca lucrările lui Dumnezeu să poată fi afișate în el. Atâta vreme cât este ziua, trebuie să facem faptele celui care ma trimis. Se apropie noapte, când nimeni nu poate lucra. În timp ce sunt în lume, eu sunt lumina lumii. „După ce a spus asta, a scuipat la pământ, a făcut niște noroi cu saliva și a pus-o pe ochii omului. „Du-te,” ia spus el, „se spală în piscina din Siloam” (acest cuvânt înseamnă „trimis”). Omul a mers și sa spălat, și a venit acasă să vadă. Vecinii săi și cei care l-au văzut înainte cerșind au întrebat: „Nu este același om care a stat și a cerșit?” Unii au susținut că este. Alții au spus: „Nu, el arată doar ca el. „Dar el a insistat insa,” Eu sunt omul. „” Cum ai deschis ochii? „, Au intrebat ei. El a răspuns: „Omul pe care îl cheamă pe Isus a făcut niște noroi și mi-a pus ochii. Mi-a spus să merg la Siloam și să mă spăl. Așa că m-am dus și m-am spălat și apoi am văzut. „- Ioan 9: 1-11

27. Isus vindecă un băiat posedat de un demon

A doua zi, când au coborât de pe munte, o mulțime de oameni l-au întâlnit. Un om din mulțime a strigat: „Învățătorule, vă rog să vă uitați la fiul meu, căci el este singurul meu copil. Un spirit îl strânge și strigă dintr-o dată; îl aruncă în convulsii pentru a spuma la gură. Abia îl lasă și îl distruge. I-am rugat pe ucenicii voștri să o scoată afară, dar ei nu au putut. „” Tu, necredincios și generozitate perversă „, a răspuns Isus,” cât să rămân cu tine și să te împotrivesc? Adu-ți fiul aici. „Chiar și în timp ce băiatul venea, demonul la aruncat la pământ într-o convulsie. Dar Isus a mustrat duhul impur, la vindecat pe băiat și ia dat înapoi tatălui său. Și toți au fost uimiți de măreția lui Dumnezeu. ~ Luca 9: 37-43 descris de asemenea în Matei 17: 14-20 și în Marcu 9: 14-29

28. Captura miraculoasă cu o monedă într-o gură de pește

După ce Isus și ucenicii Săi au sosit la Capernaum, colectorii taxei de templu din două drahme au venit la Petru și au întrebat: „Nu plătește învățătorul tău taxa templului?” „Da, așa este,” a răspuns el. Când Petru a intrat în casă, Isus a fost primul care a vorbit. – Ce crezi, Simon? Întrebă el. „De la cine împărații pământului colectează taxe și impozite – de la copiii lor sau de la alții?” „De la alții”, a răspuns Peter. „Atunci copiii sunt scutiți”, ia spus Isus. „Dar pentru ca noi să nu facem ofensă, du-te la lac și aruncă-ți linia. Luați primele pești pe care îi prindeți; deschideți gura și veți găsi o monedă de patru drahme. Luați-o și dați-le pentru taxa și pentru a voastră „(Matei 17: 24-27)

29. Isus vindecă un om nevăzut, mutat posedat de un demon

Isus a scos un demon care era mut. Când demonul a plecat, omul care era mut a vorbit, iar mulțimea a fost uimită. Dar unii dintre ei au spus: „Prin Beelzebul, prințul demonilor, scoate demonii.” Alții l-au testat cerând un semn din cer. Isus și-a cunoscut gândurile și le-a spus: „Orice împărăție împărțită împotriva ei însăși va fi ruinată, și o casă împărțită împotriva ei însăși va cădea. Dacă Satana este împărțită împotriva lui însuși, cum poate sta împărăția lui? Spun asta pentru că pretinzi că eu scot demonii de Beelzebul. Acum, dacă voi smulgeți demoni de Beelzebul, prin care îi îndepărtează pe urmașii voștri? Deci, atunci vor fi judecătorii voștri. Dar dacă voi smulge demoni prin degetul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. „Când un om puternic, înarmat în întregime, își păzește propria casă, posesiunile sale sunt în siguranță. Dar când cineva îl atacă și îl învinge, el ia o armură în care omul se încrede și-și împarte pradă. „Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și oricine nu se adună împreună cu mine, se împrăștie. ~ Luca 11: 14-23, de asemenea, descrise în Matei 12: 22-23

30. Isus vindecă o femeie rătăcită

În Sabat, Isus a învățat într-una din sinagogi și o femeie a fost acolo care a fost răpită de un spirit timp de optsprezece ani. Ea sa aplecat și nu sa putut îndrepta deloc. Când Isus a văzut-o, a chemat-o înainte și ia spus: „Femeie, te eliberezi de slăbiciunea ta.” Apoi a pus mâinile pe ea și imediat sa îndreptat și la lăudat pe Dumnezeu. Indignat, pentru că Isus a vindecat în Sabat, conducătorul sinagogii a spus poporului: „Sunt șase zile pentru muncă. Vino și vindecați în acele zile, nu în ziua Sabatului. „Domnul ia răspuns:” Făpați! Nu fiecare dintre voi, în Sabat, va dezlipi boul sau măgarul de pe tron ​​și îl va duce să-i dea apă? Atunci nu trebuie această femeie, o fiică a lui Avraam, pe care Satana a ținut-o timp de optsprezece ani lungi, să fie eliberat în ziua Sabatului din ceea ce o legase? „Când a spus acest lucru, toți adversarii lui au fost umiliți, dar oamenii au fost încântați de toate lucrurile minunate pe care le făcea. ~ Luca 13: 10-17

31. Isus vindecă un om cu picătură în Sabat

Un Sabat, când Isus a mers să mănânce în casa unui fariseu proeminent, el a fost atent urmărit. În fața lui era un om care suferea de umflături anormale ale corpului său. Isus ia cerut fariseilor și experților în lege: „Este legal să se vindece în ziua Sabatului sau nu?” Dar ei au rămas tăcuți. Deci, luând mâna omului, la vindecat și la trimis pe drum. Apoi le-a întrebat: „Dacă unul dintre voi are un copil sau un boul care cade într-un puț în ziua Sabatului, nu o veți scoate imediat?” Și nu au nimic de spus. ~ Luca 14: 1-6

32. Isus Își curățește zece Lepers

Acum, în drumul său către Ierusalim, Isus a călătorit de-a lungul graniței dintre Samaria și Galileea. Când mergea într-un sat, zece bărbați care aveau lepră îl întâlneau. Ei s-au oprit și au strigat cu voce tare: „Isuse, Învățătorule, milă de noi!” Când le-a văzut, a spus: „Du-te, arătați-vă preoților!” Și când au mers, au fost curățiți . Unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, sa întors, lăudând pe Dumnezeu cu voce tare. El sa aruncat la picioarele lui Isus și ia mulțumit – și el a fost un samaritean. Isus a întrebat: „Nu s-au curățat toate cele zece? Unde sunt celelalte nouă? Nimeni nu se întoarce să-L laude pe Dumnezeu decât pe străinul acesta? „Apoi a zis:” Ridică-te și du-te; credința ta te-a făcut bine „(Luca 17: 11-19)

33. Isus ridică pe Lazăr din morți

Acum un bărbat pe nume Lazăr era bolnav. El era din Betania, satul Mariei și sora ei Martha. (Această Maria, a cărei frate Lazăr era acum bolnavă, a fost aceea care a turnat parfum pe Domnul și și-a șters picioarele cu părul ei.) Astfel, surorile au trimis cuvântul lui Isus: „Doamne, cel pe care-l iubiți este bolnav”. el a auzit acest lucru, Isus a spus: „Această boală nu se va termina în moarte. Nu, gloria lui Dumnezeu este aceea ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. „Iisus ia iubit pe Martha și pe sora ei și pe Lazăr. Deci, când a auzit că Lazăr era bolnav, el a rămas acolo unde mai erau încă două zile și apoi a spus ucenicilor săi: „Să ne întoarcem în Iudeea.” „Dar Rabi”, au spus ei, „cu puțin timp în urmă, evreii au încercat să te ucidă, și totuși te întorci? „Isus a răspuns:” Nu sunt douăsprezece ore de lumină naturală? Oricine va umbla în timpul zilei nu se va poticni, pentru că ei văd lumina lumii acesteia. Atunci când o persoană se plimba pe timp de noapte că se poticnesc, căci ei nu au lumină. „După ce a spus acest lucru, a continuat să le spună:” Prietenul nostru Lazăr a adormit; dar eu mă duc acolo să-l trezesc. „Ucenicii Lui au răspuns:” Doamne, dacă va dormi, se va face bine „. Isus vorbise despre moartea sa, dar ucenicii Lui credeau că înseamnă somn natural. Așa că le-a spus în mod clar: „Lazăr a murit și pentru binele tău mă bucur că nu eram acolo, ca să crezi. Dar să mergem la el. „Atunci Thomas (cunoscut și sub numele de Didim) a spus celorlalți ucenici:” Să mergem și noi să murim cu el. „La sosirea sa, Isus a descoperit că Lazăr fusese deja în mormântul timp de patru zile. Acum Betania era la mai puțin de două mile de Ierusalim, și mulți evrei au venit la Martha și la Maria pentru ai mângâia în pierderea fratelui lor. Când Martha a auzit că vine Isus, ea a ieșit să-l întâlnească, dar Maria a rămas acasă. „Doamne,” a spus Martha lui Isus, „dacă ați fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar știu că și acum Dumnezeu îți va da orice ți-ai cere. „Isus ia spus:” Fratele tău se va ridica din nou. „Martha a răspuns:” Știu că se va învia din nou în înviere în ultima zi „. ea, „Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine va trăi, chiar dacă vor muri; și oricine trăiește crezând în mine nu va muri niciodată. Crezi asta? „” Da, Doamne „, a răspuns ea,” eu cred că tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care va veni în lume „. După ce a spus asta, sa întors și a chemat-o sora Maria deoparte. „Învățătorul este aici, „A spus ea,” și te întreabă. „Când Maria a auzit acest lucru, ea sa ridicat repede și a mers la el. Acum, Isus nu intrase încă în sat, dar se afla încă în locul unde îl întâlnise Martha. Când evreii care au fost împreună cu Maria în casă, îngrijorându-i, au observat cât de repede sa ridicat și a ieșit, au urmat-o, presupunând că mergea la mormânt să jeli acolo. Când Maria a ajuns în locul unde era Isus și la văzut, a căzut la picioare și a spus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit.” Când Isus a văzut-o plângând și iudeii care veniseră cu ea și plâns, a fost profund mișcat în spirit și tulburat. „Unde l-ai pus?”, A întrebat el. „Vino și vezi, Doamne,” au răspuns ei. Isus a plâns. Apoi iudeii au zis: „Vedeți cum l -a iubit!” Dar unii dintre ei au spus: „Nu a putut cine a deschis ochii omului orb să-l țină pe omul acela să moară?” Isus, încă o dată, sa mutat profund, a venit la mormânt. Era o peșteră cu o piatră așezată deasupra intrării. – Scoateți piatra, spuse el. „Dar, Doamne”, a spus Martha, sora omului mort, „până în acest moment există un miros rău, fiindcă el a fost acolo patru zile”. Apoi Isus a spus: „Nu ți-am spus că dacă crezi, veți vedea slava lui Dumnezeu? „Și au luat piatra. Apoi Isus a ridicat ochii și a spus: „Tată, mulțumesc că m-ai auzit. Știam că mă auzi întotdeauna, dar eu am spus asta pentru binele poporului care stă aici, ca să creadă că m-ai trimis. „Când a spus acest lucru, Isus a strigat cu voce tare:” Lazăr, ieși! „Omul mort a ieșit, cu mâinile și picioarele înfășurate cu benzi de in, și cu o cârpă în jurul lui. Isus le-a zis: „Scoate hainele și puneți-l la drum.” De aceea mulți dintre Iudeii care veniseră să-L viziteze pe Maria și au văzut ce a făcut Isus au crezut în El. ~ Ioan 11: 1-45

34. Isus readuce vederea la Bartimaeus

Apoi au venit la Ierihon. Așa cum Isus și ucenicii săi, împreună cu o mulțime mare, au părăsit orașul, un orb, Bartimeu (care înseamnă „fiul lui Timaeus”), stătea la marginea drumului cerșind. Când a auzit că era Isus din Nazaret, a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” Mulți l-au mustrat și i-au spus să se liniștească, dar a strigat mai mult: „Fiul lui David, ai milă de mine! „Isus sa oprit și a spus:” Sună-l! „Au sunat la orb:” Înveseliți-vă! Pe picioarele tale! Te-a chemat. „Aruncându-și mantia, el sa sărit în picioare și a venit la Isus. „Ce vrei să fac pentru tine?”, Ia spus Isus. Orbul a spus: „Rabbi, vreau să văd.” „Du-te,” spunea Isus, „credința ta te-a vindecat”. Imediat el a primit vederea lui și la urmat pe Isus pe drum. ~ Marcu 10: 46-52, de asemenea, descris în Matei 20:

35. Isus se îndreaptă cu arborele de smochin, care nu produce nici un rod

[sc name = „content-ad-rect-1” align = „left”] La începutul dimineții, când Isus se întorcea în oraș, îi era foame. Văzând un smochin de lângă drum, el sa urcat la ea, dar nu a găsit nimic în afară de frunze. Apoi i -a zis: ,, Să nu mai ierți niciodată rodul! „ Iar pomul a început să se usuce. Când ucenicii au văzut acest lucru, au fost uimiți. „Cum a dispărut smochinul așa de repede?”, Au întrebat ei. Isus a răspuns: „Adevărat vă spun, dacă aveți credință și nu vă îndoiți, nu numai că puteți face ce sa făcut cu smochinul, dar și tu poți să spui muntelui acesta:” Du-te, aruncă-te în mare ” și se va face. Dacă credeți, veți primi tot ce vă cereți în rugăciune „(Matei 21: 18-22)

36. Al doilea captură minunată de pește

Dimineața, Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu și-au dat seama că era Isus. El le-a chemat: „Prieteni, nu aveți vreun pește?” „Nu”, au răspuns ei. El a spus: „Aruncă-ți plasa pe partea dreaptă a barcii și vei găsi niște.” Când au făcut-o, nu au reușit să tragă în plasă din cauza numărului mare de pești. Apoi ucenicul pe care la iubit Isus ia spus lui Petru: „Domnul este!” De îndată ce Simon Petru l -a auzit spunând: „Domnul este”, el și-a înfășurat haina în afară (pentru că a luat-o) și a sărit in apa. Ceilalți ucenici au urmat în barcă, tragând o plasă plină de pește, pentru că nu erau departe de țărm, cam la o sută de metri. Când au aterizat, au văzut un foc de cărbuni arzând acolo cu pește pe el și o pâine. Isus le-a spus: „Adu unii pești pe care tocmai i-ai prins. „Astfel, Simon Petru sa urcat înapoi în barcă și a tras netul de pe țărm. A fost plin de pești mari, 153, dar chiar și cu atât de mulți nu a fost rupt. ~ Ioan 21: 4-11